Zorg dat probleem kleine pensioenen niet ontstaat

© Pixabay

Op 14 april heeft mevrouw Klijnsma eindelijk haar brief inzake “waardeoverdracht van pensioen” naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan twee opmerkelijke zaken.

door: Ron van Os

Ten eerste geeft zij geen oplossing voor het probleem waar het eigenlijk om draait: de bijbetalingsproblematiek ingeval sprake is van een individuele waardeoverdracht. Het enige wat mevrouw Klijnsma constateert is dat het niet eenvoudig is om dat op te lossen. Vervolgens schuift zij het probleem door naar de toekomst en schrijft dat herziening van het pensioenstelsel aanleiding kan zijn om waardeoverdracht en bijbetalingsproblematiek opnieuw te bezien.

Pensioenen behouden hun pensioenbestemming
Vervolgens komt Klijnsma met het voorstel om de afkoop van kleine pensioenen in de toekomst niet langer toe te staan. Zij vindt het namelijk een groot goed dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming behouden en dus niet worden afgekocht. Mede gelet op het feit dat werknemers steeds vaker kortlopende contracten hebben en dus bij veel verschillende werkgevers kleine pensioentjes opbouwen, kan ik haar hierin wel volgen. Maar soms moet je ook gewoon zorgen dat het probleem niet ontstaat, en in dat kader wijs ik op onderstaande.

Pensioen met bijbaantje
Uit recent onderzoek van het CBS onder een zevental pensioenfondsen blijkt dat er 100.000 aanspraken van minder dan een euro in de boeken staan en 650.000 aanspraken van minder dan 10 euro. Ik verwacht dat een heel groot deel van deze aanspraken voortvloeit uit pensioenopbouw van jeugd die – om een centje bij te verdienen – een bijbaantje heeft.

Laat ik als voorbeeld twee van mijn eigen dochters noemen. De ene heeft in het verleden een korte tijd in een verzorgingstehuis gewerkt en daar koffie geschonken voor de bewoners. Van het weinige geld dat zij daar verdiende, ging ook nog een bedrag af om pensioen op te bouwen. Gevolg: zij heeft nu een premievrije aanspraak van € 4 bij PFZW staan. De andere dochter is student en werkt in de horeca: ook daar hetzelfde liedje een klein salaris waar ook nog eens een pensioenpremie vanaf moet.

Jeugd zit er niet op te wachten
Iedereen die dit leest (inclusief mevrouw Klijnsma), zal het met mij eens zijn: daar zit onze jeugd niet op te wachten en per saldo zijn de administratiekosten die de pensioenfondsen moeten maken veel hoger dan die paar euro pensioen die wordt opgebouwd. Dus stoppen met dit soort onzinnige regelingen levert iedereen voordeel op. En daarvoor hoeven we niet allerlei dure onderzoeken uit te voeren. Een simpel besluit binnen het pensioenfondsbestuur is voldoende.

Ron van Os is actuaris en pensioenspecialist bij Van Os Pensioenconsultancy.
Van Os Pensioen Consultancy B.V. verleent (actuarieel en juridisch) advies op het gebied van (collectieve) pensioenregelingen aan diverse partijen in de markt. Dit advies kan zowel van strategische, tactische als operationele aard zijn.

GEEN REACTIES