Woonlasten in Nederland relatief hoog

TAF introduceert woonlastenverzekering voor zelfstandigen
© Ricarda Mölck, Pixabay

Nederlanders geven gemiddeld 23 procent van hun besteedbaar inkomen uit aan wonen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Relatieve woonlasten

De onderzoekers maakten een vergelijking van de woonlasten van alle landen in de Europese Unie (EU). Hieruit is naar voren gekomen dat Nederland op de zesde plek staat van landen met de hoogste relatieve woonlasten.

Dalende trend relatieve woonlasten

De gemiddeld 23 procent aan relatieve woonlasten die we in Nederland uitgeven is hoger dan het Europese gemiddelde van 20 procent. Uit weer ander onderzoek van het CBS is gebleken dat deze relatieve woonlasten in Nederland een dalende trend volgen en dat voor de meeste landen in de EU geldt dat de woonquote in 2022 iets lager was dan in 2015.

Besteedbaar inkomen uitgegeven aan woonlasten

Om een beeld te krijgen van de betaalbaarheid van wonen in een land, hebben de onderzoekers gekeken naar het deel van het besteedbaar inkomen dat wordt uitgegeven aan huisvesting (huur of hypotheek). Daaruit bleek dat in Griekenland deze relatieve woonlasten het hoogst waren. In 2022 besteedde men in Griekenland gemiddeld 34 procent van het besteedbaar inkomen aan huisvesting. Van alle EU-lidstaten geven de inwoners van Malta het kleinste deel van hun inkomen uit aan huisvesting, namelijk 9 procent in 2022.

Huurprijzen gestegen

Verder maakt het onderzoek duidelijk dat de huurprijzen in Nederland in 2023 18,5 procent hoger waren dan in 2015. Met deze huurstijging staat Nederland in de Europese middenmoot.

Bron: CBS

GEEN REACTIES