Verzekeringsfraude leidt mogelijk tot registratie in het EVR

Ongeveer 12.000 mensen plegen jaarlijks verzekeringsfraude, waarvan een kleine 5.000 worden geregistreerd in het Extern Verwijzingsregister (EVR). Op dit moment zijn 18.000 betrapte fraudeurs in dit register opgenomen. Opname in dit systeem kan leiden tot het weigeren van klanten door verzekeraars bij het aanvragen van een nieuwe verzekering of tot een premieopslag. Hoe werkt dit register precies? En hoe komt een verzekerde weer van zijn registratie af?

De EVR-registratie geeft financiële instellingen de mogelijkheid te onderzoeken of mensen in het verleden in aanraking zijn geweest met – of onderdeel waren van – frauduleuze zaken. Het wel of niet opnemen in het EVR is onder meer afhankelijk van de omstandigheden. Zo kunnen de privacybelangen van de fraudeur zwaarder wegen dan het belang van de sector om voor de fraudeur te waarschuwen via de EVR. Dat is bijvoorbeeld het geval als het minderjarigen zijn of mensen die voor de eerste keer fraude hebben gepleegd. Opname in het register is voor een periode van maximaal acht jaar.

Het systeem is gebaseerd op wetgeving, zelfregulering en op afspraken met bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens. Waarborgen zoals het vier ogen-principe en verplichtingen rondom informatiedeling zorgen ervoor dat de registraties op deugdelijke gronden plaatsvinden en proportioneel zijn.

Daarnaast moeten zowel het fraudeonderzoek als het delen van informatie over fraudeplegers voldoen aan voorwaarden uit het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI). Zo moet er bewijs van fraude zijn en aantoonbare betrokkenheid van de fraudeur. Het aantal verzekerden dat uiteindelijk wordt geregistreerd, is redelijk stabiel, maar neemt de laatste jaren wel toe, onder meer doordat verzekeraars meer fraude opsporen.

Om van een registratie af te komen, kunnen mensen bezwaar maken bij de verzekeraar, naar de rechter stappen of geschillencommissie Kifid inschakelen. Verzekeraars wijzen verzekerden actief op deze mogelijkheden, onder meer via het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (PIFI).

Vorig jaar hebben iets meer dan honderd verzekerden het Kifid ingeschakeld. In een op de vijf zaken bleken hun klachten geheel of gedeeltelijk terecht. Met als gevolg dat registraties zijn ingekort of in het geheel zijn verwijderd. In het  laatste geval worden alle gegevens over de zaak verwijderd en zijn deze niet meer extern zichtbaar.

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES