Verzaking zorgplicht bij echtscheiding cliënten kost tussenpersoon 12.000 euro

Verzaking zorgplicht bij echtscheiding cliënten kost tussenpersoon 12.000 euro
© Pixabay

Een man en een vrouw gaan scheiden en willen de tenaamstelling van hun beleggingsverzekering overzetten naar de ex-echtgenote. Hun verzekeringsadviseur vergeet dit, en geeft alleen het nieuwe rekeningnummer door aan de verzekeringsmaatschappij. Het Kifid beschouwt dit als schending van de zorgplicht en veroordeelt de adviseur tot uitbetaling van het volledige afkoopbedrag aan de vrouw.

Tijdens hun huwelijk heeft het stel een ABC-Spaarplan afgesloten bij een voorganger van ASR Levensverzekeringen. In 2013 scheiden zij en op advies van hun tussenpersoon, Adviescentrum Evercare Eindhoven, stellen zij een verklaring op waarin zij aangeven dat de ex-vrouw de nieuwe begunstigde zal zijn en dat de maandelijkse kosten ook van haar bankrekening afgeschreven moeten worden.

De tussenpersoon stuurt deze verklaring als bijlage in een e-mail door naar de verzekeringsmaatschappij, maar in de mail zelf rept hij alleen van de wijziging van het rekeningnummer.

Afkoop
Enkele jaren later, in augustus 2017, vindt er correspondentie plaats tussen de tussenpersoon en de verzekeringsmaatschappij over afkoop van de verzekering; tussenpersoon informeert de ex-man over de afkoopwaarde en een week later wordt een bedrag van €12.333,87 naar hem overgemaakt.

De ex-vrouw vordert dit bedrag, vermeerderd met wettelijke rente, nu terug van de tussenpersoon, wegens schending van de zorgplicht.

De tussenpersoon stelt dat er geen sprake is van zorgplichtschending. Dat de beoogde wijziging van de verzekering niet correct is doorgevoerd, berust op een fout van ofwel de verzekeraar – deze had immers de correcte wijziging in de bijlage bij zijn e-mail uit 2013 kunnen lezen – ofwel de advocaat die betrokken is geweest bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

Bovendien heeft de ex-vrouw in zijn ogen niet voldaan aan haar schadebeperkingsplicht. Zij heeft immers nagelaten om de man aansprakelijk te stellen in verband met het afkopen van de verzekering.

Het Kifid gaat hier niet in mee. De onvolledige verwoording per mail van de wensen van de ex-partners had tot gevolg dat de verzekeraar alleen het rekeningnummer heeft aangepast waarvan de premie van de verzekering werd afgeschreven. Tussenpersoon heeft niet meer gecontroleerd of de beoogde wijziging van de verzekering wel op de juiste wijze was uitgevoerd. Uit het voorgaande volgt dat tussenpersoon niet de benodigde zorg jegens de vrouw in acht heeft genomen.

Als de tussenpersoon wel correct had gehandeld, had de man de verzekering nooit kunnen afkopen. De Geschillencommissie is van oordeel dat van de vrouw in redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij vanwege een fout van de tussenpersoon een verhaalsactie jegens haar ex-echtgenoot begint. Nog afgezien van de vraag hoe dit mogelijk zou zijn geweest. Dit betekent dat de schade geheel voor rekening van de tussenpersoon moet blijven.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES