Vertrouwen in financiële sector stabiel

Ondanks de recente problemen bij banken in de Verenigde Staten en Zwitserland is het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in financiële instellingen het afgelopen jaar stabiel gebleven. Huishoudens dachten het afgelopen jaar wel iets vaker aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. Dit blijkt uit een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) dat is uitgevoerd onder ruim 2.200 Nederlandse huishoudens.

DNB meet elk voorjaar het vertrouwen van Nederlandse huishoudens in onder andere banken, pensioenfondsen en verzekeraars. Dit jaar vond deze meting plaats in de tweede helft van maart, wat toevallig samenviel met het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank en de overname van het in de problemen geraakte Credit Suisse door UBS in Zwitserland.

Uit het onderzoek blijkt 52 procent van de ondervraagden tamelijk veel of heel veel vertrouwen in financiële instellingen heeft, terwijl de rest (48 procent) niet zoveel of helemaal geen vertrouwen heeft in de genoemde instellingen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat huishoudens vertrouwen hebben in de financiële gezondheid van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In 2023 heeft 62 procent van de ondervraagden er volledig of overwegend vertrouwen in heeft dat pensioenfondsen in staat zijn om hun toezeggingen aan pensioengerechtigden te voldoen. Bij verzekeraars heeft 68 procent van de respondenten het vertrouwen dat verzekeraars hun betalingsverplichtingen aan verzekerden nakomen.

Het vertrouwen dat Nederlandse banken in staat zijn om het aan hen toevertrouwde geld te allen tijde terug te betalen ligt op eenzelfde niveau. Het vertrouwen dat de eigen bank daartoe in staat is, ligt met 75 procent wel wat hoger. Onderliggend blijkt wel dat degenen die de vragenlijst invulden voordat de overname van Credit Suisse door UBS bekend werd, iets meer vertrouwen in de financiële gezondheid van hun bank hadden dan respondenten die de enquête na deze bekendmaking invulden (77 procent tegenover 73 procent). Ook hebben huishoudens het afgelopen jaar iets vaker gedacht aan de mogelijkheid dat er banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. In 2023 gaf 38 procent van de ondervraagden aan het afgelopen jaar hier wel eens of heel vaak aan te denken. In het voorjaar van 2022 was dit 34 procent.

Het onderzoek mat ook het vertrouwen in de nationale politiek. Hierin is het vertrouwen gedaald in het afgelopen jaar. In 2023 had 22 procent van de ondervraagden vertrouwen in de politiek. In het voorjaar van 2022 was dit nog 29 procent.

Figuur: Vertrouwen in financiële gezondheid banken, verzekeraars en pensioenfondsen: aantal respondenten met overwegend of volledig vertrouwen (© DNB)

Bron: DNB

GEEN REACTIES