Verdwijnt Reaal nu helemaal?

Reaal lanceert preventieplatform Bedrijfswacht

Het verzekeringsmerk Reaal lijkt geen lang leven meer beschoren. Bij de schadetak was dat al duidelijk, maar sinds gisteren lijkt ook bij de leventak de naam op termijn te verdwijnen.

Woensdag werd bij de publicatie van de halfjaarcijfers van Vivat bekendgemaakt dat de focus wordt gelegd op pensioenen en dat dat wordt gedaan met de merknaam Zwitserleven. In deze zogeheten ‘strategische update’ werd met geen woord gerept over Reaal of over individuele levenproducten als de overlijdensrisicoverzekering. Een blik op de website van Reaal leert dat dit niet toevallig was.

De verzekeraar kondigt aan: ‘We gaan op termijn stoppen met de nieuwe verkoop van de Reaal Lekker Wonen Hypotheek. De Direct Ingaande Lijfrente van Reaal wordt op termijn aangeboden via het merk Zwitserleven’. Ook wordt gesteld: ‘Voorlopig blijven de Reaal levenproducten (waaronder ORV’s en uitvaartverzekeringen) en hypotheken beschikbaar’. Wanneer je al wat langer meeloopt in de zakelijke communicatie weet je dat een woord als ‘voorlopig’ betekent : dit is een aflopende zaak. En dan niet alleen voor wat betreft de merknaam overigens. Vivat/Reaal zou zeker niet de eerste marktpartij zijn die stopt met de verkoop van nieuwe ORV’s en uitvaartverzekeringen.

Uiteraard gebeurt dit alles niet op stel en sprong. ‘Voor bestaande klanten met een levenproduct of hypotheek van Reaal verandert er niets’, zo stelt de verzekeraar de polishouders gerust. ‘Het merk Reaal blijft bestaan voor bestaande polissen en hypotheken. Ook in de toekomst kunt u vertrouwen op een goede dienstverlening.’ Oplettende lezers valt op dat voor nieuwe producten de naam dus wel gaat verdwijnen of dat de producten eenvoudigweg niet meer worden aangeboden. En dat daarmee de naam Reaal in de marketing en reclame niet meer zal opduiken.

Vanuit marketingperspectief is deze keuze alleszins te begrijpen. In de landelijke reclamecampagnes werd Reaal over het algemeen neergezet als schadeverzekeraar (wie herinnert zich niet de roemruchte spotjes met Rijk de Gooijer?). Nu na de overname van de Reaal-schadeactiviteiten door Nationale-Nederlanden de naam wordt geschrapt, is de ‘ziel’ van het merk (of althans een groot deel daarvan) verdwenen. Om te proberen Reaal puur als ‘levenmerk’ neer te zetten, zou een haast onmogelijke klus zijn.

Jammer is het wel uiteraard. Na Delta Lloyd verdwijnt opnieuw een bekend verzekeringsmerk met historische wortels. Het zal vooral de oudere lezers wellicht bekend zijn dat Reaal zijn oorsprong vond in de vakbondswereld (voorlopers waren De Centrale en Concordia). Zelf schrapte Reaal overigens ook een bekend merk na een overname: Hooge Huys Verzekeringen. Het zijn in zekere zin herinneringen aan vervlogen tijden waarin (bij wijze van) verzekeraars nog naar steden werden vernoemd. Daarvoor in de plaats zijn nu partijen gekomen met fantasienamen als Lemonade. Maar ziet u dat vooral als wat sentimenteel gezeur van iemand die (nog) is opgegroeid in het analoge tijdperk.

GEEN REACTIES