Verbond wil normeringsstelsel voor langlopende letselschadezaken

Verbond wil normeringsstelsel voor langlopende letselschadezaken
© Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars pleit voor een normeringsstelsel om langlopende letselschadezaken sneller te kunnen afhandelen. Dat liet Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, weten tijdens de uitzending van Radar op 25 maart.

Weurding reageert hiermee op de klachten over langlopende letselschadezaken die het programma heeft verzameld. Radar ontving in korte tijd veel klachten over de trage afhandeling van letselschade door verzekeraars.

Richard Weurding pleit voor een normeringsstelsel voor alle betrokkenen (verzekeraars en belangenbehartigers) met afspraken over vaste schadevergoedingen en rekenmodellen. “Zo is het voor het slachtoffer duidelijk en transparant welke vergoeding hij kan krijgen, waarbij het van belang is dat er altijd naar de situatie van het slachtoffer gekeken wordt.” Met dit normeringssysteem zijn volgens Weurding in het buitenland goede ervaringen opgedaan.

Eerst wil het Verbond echter de uitkomsten afwachten van een onderzoek. Op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert De Letselschade Raad een onderzoek naar de oorzaken van langlopende letselschadezaken. Het wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de resultaten worden voor de zomer verwacht.

Sanctiemogelijkheden
In de uitzending wordt ook gepleit voor meer sanctiemogelijkheden voor consumenten. “Je kunt als consument alleen klagen bij de verzekeraar of naar het Kifid stappen, maar je krijgt hierdoor niet sneller een schadevergoeding. Je kunt niet naar een onafhankelijke Tuchtraad stappen, die is in 2008 verdwenen door de komst van het Kifid. En mediation wordt maar mondjesmaat ingezet door verzekeraars: naar schatting zo’n 200 keer per jaar.”

Verschillende cijfers
Verzekeraars behandelen jaarlijks zo’n 65.000 letselschadezaken. Er zijn verschillende cijfers in omloop over hoeveel zaken (te) lang duren. Volgens het Verbond wordt 90 procent van de letselschadezaken binnen twee jaar afgehandeld, 97% binnen vijf jaar. Slechts drie procent van de letselschadezaken duurt langer dan vijf jaar.

De Letselschade Raad schrijft in haar voorwoord bij de Gedragscode Behandeling Letselschade dat naar schatting 5 tot 10 procent van de letselschadezaken ‘niet naar behoren’ wordt afgehandeld.

Radar haalt gegevens aan waaruit blijkt dat ruim 10 procent van alle letselschadezaken ‘complex en langlopend’ zijn (tussen de 5 en 15 jaar). “En van alle letselschadezaken met een schade van boven de 10.000 euro duurt de afhandeling van een derde van alle zaken meer dan twee jaar.”

GBL geschonden
Volgens Radar schenden verzekeraars bij zulke langlopende zaken de Gedragscode Behandeling Letselschade. In de code staat onder andere dat als letselschadezaken langer dan twee jaar duren, partijen concreet moeten afspreken hoe ze de schadebehandeling zo spoedig mogelijk afronden. Deze gedragsregel – en vooral de termijn van twee jaar – “wordt in veel gevallen fors overschreden”.

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 21 december 2018 overigens aangekondigd dat al zijn leden verplicht zijn om één keer in de drie jaar een controle (audit) te laten uitvoeren of zij de gedragscode goed uitvoeren en naleven.

Vivat uitgeschreven
Opvallend is dat op 1 januari Vivat Schadeverzekeringen is uitgeschreven uit het Register Letselschade, omdat deze verzekeraar de GBL niet naleeft en er extreem lange reactietermijnen op nahoudt.

 

 

GEEN REACTIES