Verander het financiële systeem en verbeter het leven van alle mensen

Op 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement en is stemmen voor een kandidaat die oog heeft voor onze nationale en regionale belangen van groot belang.
Hester Bais van Meer Directe Democratie (nummer 2 op de lijst) zet zich in voor open, eerlijke en transparante financiële systemen op regionaal niveau, dichtbij de mensen. Dit wil zij bereiken door het hervormen van het financiële stelsel. Concreet betekent dit dat zij de geldcreatie in handen wil geven van de burgers en niet meer van de banken. Geldcreatie zou zich ook weer moeten richten op waarvoor het oorspronkelijk is bedoeld: productiegroei en dan vooral voor het midden- en kleinbedrijf, de motor van de Nederlandse economie. Verder is ze van mening dat de euro is geflopt en stimuleert ze alternatieve betaalmiddelen die eindgebruikers rechtstreeks met elkaar kunnen uitwisselen zoals Bitcoin of lokale varianten. Bovendien wil ze (klimaat)politiek weghalen bij centrale banken en financiële marktpartijen zoals ING, BlackRock en Goldman Sachs. Tot slot wil ze de pensioenpotten beschermen en ze niet langer laten misbruiken voor deze (klimaat)politiek.

Wie is Hester Bais?
Hester is een advocaat financieel recht en auteur van het baanbrekende boek over corruptie in de financiële wereld: Worst Bank Scenario – (met co-auteur Wink Sabée) over netwerkcorruptie en de grootste bankenfraude ooit In Worst Bank Scenario legt ze uit dat banken – door wanbeleid van toezichthouders, de politiek en banken zelf – op onrechtmatige wijze tientallen miljarden euro’s hebben onttrokken van het midden- en kleinbedrijf en (semi)publieke instellingen zoals gemeenten, het onderwijs, ziekenhuizen, zorginstellingen en woningcorporaties. Met als gevolg minder leraren voor de klas, minder handen aan het bed, een lagere woningbouwproductie en een slechtere kwaliteit van woningen. Tevens legt zij uit dat (inter)nationale (centrale) banken het huidige financiële stelsel nog meer willen centraliseren en daardoor steeds verder van de mensen komt af te staan. Het resultaat is dat cash geld verdwijnt en een nieuw internationaal (blockchain) bankmodel – met digitale valuta uitgeven door commerciële partijen en centrale banken (CBDC: Central Bank Digital Currency) – zonder inspraak van de burger is ontwikkeld door partijen als ING, BlackRock en Goldmans Sachs. Dit nieuwe bankmodel is niet in het belang van de burgers en leidt ertoe dat de centrale (financiële) macht steeds meer invloed krijgt op hoe burgers leven (controlemaatschappij).

Wat gaat Hester Bais hiertegen doen in het Europese Parlement?
Het huidige financiële systeem is gebaseerd op schulden en is failliet. Het kan alleen in stand worden gehouden door het creëren van nog meer schulden en het beperken van de vrijheden van burgers. “Dit zijn schulden die het huidige systeem nodig heeft om voort te blijven bestaan, maar die onze kinderen later moeten terugbetalen. De vrijheden die wij nu vanzelfsprekend vinden, hebben onze kinderen straks niet meer als dit zo doorgaat. Vrijheid is onbetaalbaar”, zegt ze daarover.

“Vrijheid is onbetaalbaar”
Volgens Hester is het huidige systeem zeer lucratief voor banken en andere belanghebbenden, maar niet in het belang van de burgers. Zonder dat de burgers een transparante uitleg hebben gekregen, zijn de prijzen gestegen (inflatie) en pensioengelden overgeheveld naar dit nieuwe internationale (blockchain) bankmodel voor het financieren van de megalomane (transitie)plannen van de Europese Unie (NextGenerationEU). Hester vindt daarom dat de burgers meer inspraak moeten krijgen over de inrichting van het financiële systeem. Omdat de EU de regels van dit systeem maakt, wil zij in het Europese Parlement de verandering tot stand brengen. “Het hervormen van het financiële systeem zoals ik dat voor ogen heb, heeft een enorme positieve impact op de levens van mensen. Verander dat en als sneeuw voor de zon verdwijnen huidige crises zoals het gebrek aan leraren, het tekort aan zorgpersoneel en de woningnood”, aldus Hester.

GEEN REACTIES