Ron Verhulsdonck: ‘Grote bedrijven gaan steeds professioneler om met cyberrisico’s’

Ron Verhulsdonck
Ron Verhulsdonck

Ron Verhulsdonck, CEO van verzekeraar Chubb Benelux, in gesprek met journalist Adrian Ladbury over de status van de actuele corporate risk-omgeving, de opkomst van cyberrisico en de oplossingen daarvoor, en de manier waarop de markt in zijn geheel opkomende risico’s effectiever het hoofd kan bieden.

Wat zijn volgens u de drie grootste risico’s waarmee klanten en makelaars momenteel mee te maken hebben?

“Technologie, supply chain en reputatieschade baren risicomanagers in de Benelux de meeste zorgen. Vooral digitale problemen staan bij elk bedrijf, ongeacht hun omvang, hoog op de agenda. Dit wordt nog versterkt door de meldplicht voor gegevensinbreuk die in Nederland van kracht werd. Bedrijven zijn verplicht de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens te waarschuwen als zij met een ernstig datalek te maken krijgen.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van ACE (The Changing Role of the Risk Manager) dat risk managers als gevolg van de ingrijpend veranderde externe factoren, nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen nodig hebben. Daarnaast hebben ze er steeds meer moeite mee het toenemend aantal risico’s bij te benen. Wij vinden het dan ook erg belangrijk hen te helpen deze nieuwe risico’s te begrijpen en aan te pakken. Dat doen we bijvoorbeeld met ons jaarlijkse Chubb Benelux Risk Forum.”

Denkt u dat bedrijven zich echt bewust zijn van de cyberrisico’s die ze lopen? Hoe reageert Chubb op klanten die om cyberdekking vragen?

“We zien dat vooral grotere bedrijven en multinationals zich steeds bewuster zijn van cyberrisico’s, en dat ze daar steeds professioneler mee omgaan. Bedrijven begrijpen dat ze risk management serieus moeten nemen, en de invloed van risicomanagers neemt toe. Deze verandering wordt aangestuurd door technologie, maar die is zoals we weten ook een bron van zorg.

Bedrijven zijn zich ook veel bewuster van wat ze nodig hebben op het gebied van risicomanagement en oplossingen voor risico-overdracht. Overal in Europa, en in de Benelux, lieten makelaars en klanten ons weten dat ze helder omschreven verzekeringsproducten willen en meer nog, dat ze gezamenlijk ontwikkelde risk-managementoplossingen zoeken. Dit is een van de redenen waarom we eerder dit jaar van start zijn gegaan met Cyber Enterprise Risk Management. Deze oplossing, die in de Benelux goed is ontvangen, dekt eigen schade als gevolg van verlies van bedrijfsinkomsten, gegevensherstel en cyber-afpersing. Daarnaast is er dekking voor aansprakelijkheid jegens derden en de kosten van crisisbeheersing. Crawford & Company, wereldwijd marktleider op het gebied van schadeafwikkeling en crisismanagement, zal optreden als centrale contactpersoon voor onze klanten. Via hun platform kunnen cyberincidenten dag en nacht gemeld worden.”

Hoe denkt u dat klanten, makelaars en verzekeraars samen moeten werken om deze kritieke risico’s te identificeren, te meten en te beheersen?

“Een goede relatie en kennisuitwisseling tussen verzekeraar, makelaar en verzekerde zijn van vitaal belang om risicomanagers te helpen de groeiende uitdagingen te begrijpen en aan te pakken. Zowel makelaars en verzekeraars leren veel van de risico’s die ze dagelijks in alle sectoren en overal ter wereld tijdens hun werk tegenkomen. Door deze kennis en informatie over trends en opkomende risico’s te delen, kunnen ze niet alleen het juiste product aanbieden, maar hun klanten ook adviseren. Een voorbeeld van een Chubb-advies is de onlangs bijgewerkte Liability limit benchmarks and large loss profile by industry. Dit document biedt waardevolle informatie over aansprakelijkheidsbenchmarks in verschillende sectoren.”

Heeft de verzekeringssector de middelen om met de moderne, globale en snelveranderende economie om te gaan?

“Risico’s zijn ongelofelijk ingewikkeld geworden en verschillen sterk van sector tot sector. Kennis en ervaring spelen een sleutelrol bij het aanbieden van producten die gericht zijn op de problemen in de specifieke branche van een klant. Alleen als verzekeraars nauw samenwerken met klanten en hun makelaars, kunnen ze risicomanagers oplossingen op maat aanbieden die verder gaan dan traditionele verzekeringspolissen. In feite doen ze een compleet voorstel voor risk management. Onze Cyber ERM-oplossing is daar een uitstekend voorbeeld van.”

Heeft de fusie met Chubb het gemakkelijker gemaakt om de problemen in de Benelux aan te pakken?

“Onze bedrijven vulden elkaar aan: ACE richtte zich voornamelijk op multinationals en grote bedrijven, terwijl Chubb sterk vertegenwoordigd was in de markt voor vermogende particulieren en middelgrote bedrijven. We hadden elk eigen distributiemodellen en makelaars. Vooral in de Benelux hadden we een betere geografische dekking. Nu kunnen we de verschillende segmenten in Nederland en België zelfs een nog completere productenportefeuille aanbieden. Daarnaast stelt het nieuwe Chubb ons in staat de markt beter te segmenteren, zodat we elk segment van producten en diensten kunnen voorzien die op hun specifieke behoeften zijn toegespitst.”

(Overgenomen uit Chubb Benelux Risk Forum, 2016)

 

GEEN REACTIES