Preventieclausules elektrische installaties

copyright Pixabay

Wat zijn de preventieclausules voor de verschillende zakelijke schadeverzekeringen? En leven bedrijven ze ook na?

Verzekeraars kunnen namelijk een uitkering weigeren als niet voldaan is aan de eisen gesteld in deze clausules. Adviseur Koster Verzekeringen en verzekeraar De Goudse geven enkele duidelijke aanwijzingen.

Wat zijn preventieclausules?
Branden bij bedrijven worden vaak veroorzaakt door elektrische installaties. In preventieclausules wordt daarom gevraagd om regelmatige inspecties en gedegen onderhoud. Daarvoor moeten gecertificeerde bedrijven ingeschakeld worden. Bij schade kan gevraagd worden om dit met onderhoudscontracten, opleveringsbewijzen en certificaten aan te tonen.

Tip 1: Nieuw bedrijfsgebouw? Laat de elektrische installatie controleren
Het ontwerp van een elektrische installatie is erg belangrijk voor de brandveiligheid. Er gelden dan ook zeer strenge, verplichte veiligheidsbepalingen. Deze zijn opgenomen in de NEN 1010. Deze norm beschrijft beschermingsmaatregelen, de keuze van elektrisch materiaal en de installatie hiervan.
Ongeveer 30% van de afwijkingen in gebouweninstallaties is het gevolg van een fout in het ontwerp. Bij de aanschaf of ingebruikname van een bedrijfsgebouw is het dus erg belangrijk dat een bedrijf laat controleren of de elektrische installatie in orde is en voldoet aan de NEN 1010.

Tip 2: Schakel een gecertificeerd bedrijf in
Ook als het ontwerp van een elektrische installatie goed is, kan het fout gaan als de installatie niet goed wordt aangelegd. Bovendien kan een installatie na enige tijd gebreken vertonen. Maar liefst 60% van alle branden door elektrische installaties heeft hiermee te maken. Daarom is het belangrijk dat een ondernemer de installatie periodiek laat onderhouden en inspecteren volgens de eisen van de NEN 3140. Deze norm beschrijft de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties, apparaten en toestellen.
De NEN 3140 is een zeer uitgebreide en ingewikkelde norm. Daarom kunnen ondernemingen het beste een gecertificeerd bedrijf inhuren voor de inspectie van een elektrische installatie. Daarmee is er extra zekerheid dat alles voldoet aan de NEN 3140.

Tip 3: Bespreek dit onderwerp met een verzekeringsadviseur
Preventieclausules komen voor op onder andere de opstalverzekering, inventaris- en goederenverzekering, computerverzekering of bedrijfsschadeverzekering. Overleg met een verzekeringsadviseur of uw bedrijf voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Bron: Koster Verzekeringen en De Goudse

GEEN REACTIES