Oude naturapolissen brengen Yarden in problemen

'Overname Yarden onzeker na vonnis'

Uitvaartverzekeraar Yarden verkeert in financiële problemen. De buffers zouden naar een alarmerend niveau zijn gezakt. Oorzaak zijn oude naturapolissen.

Doordat de kosten van een uitvaartpakket de laatste decennia snel zijn gestegen, moet Yarden op deze polissen toeleggen. In 2007 veranderde het bedrijf daarom de voorwaarden, zodat polishouders nog slechts recht hadden op een vast bedrag van €3733 en niet meer op een volledige uitvaart, die tegenwoordig gemiddeld €7500 kost (Nibud). Veel klanten protesteerden tegen die aanpassing en kregen gelijk van de rechter en klachteninstituut Kifid. Polishouders hebben dus alsnog recht op het naturapakket.

Absolute minimum
In 2017 kwam Yardens solvabiliteitsratio, die de kapitaalpositie weergeeft, uit op 120%. Dat was volgens het jaarverslag onder het interne streefcijfer van 130%. Concurrenten als Monuta en Dela kwamen dat jaar uit op respectievelijk 163% en 327%.

Het Financieele Dagblad haalt een ingewijde aan volgens wie de ratio bij Yarden nu zou zijn gedaald naar net iets boven de 100%, het absolute minimum van wat wettelijk is toegestaan. Het betekent dat een verzekeraar nog net aan zijn verplichtingen kan voldoen. DNB zou aandringen op een hoger niveau zodat het bedrijf ook bij een crisis zijn klanten kan uitbetalen.

Verkopen
Yarden heeft volgens het FD de afgelopen periode uit alle macht geprobeerd de solvabiliteit op te krikken: in overleg met DNB is de aandelenportefeuille verkocht, zodat het bedrijf minder kapitaal hoeft aan te houden. Maar doordat Yarden nu alleen nog in de allerveiligste staatsobligaties belegt, maakt het bedrijf nauwelijks rendement. Er is geprobeerd de polissen te herverzekeren, maar Europese herverzekeraars vinden de lange verplichtingen van uitvaartpolissen lastig. Ook zou het bedrijf hebben geprobeerd de verzekeringstak te verkopen, maar twee geïnteresseerden (ASR en TPG) zijn weer afgehaakt. Het FD noemt de situatie een ‘neerwaartse spiraal’.

‘Geen druk op liquiditeit’
Een woordvoerder van Yarden wil alleen schriftelijk reageren: “Het is juist dat de solvabiliteit van Yarden Uitvaartverzekeringen onder druk staat. Dat heeft enerzijds met de opbouw van onze portefeuille te maken en anderzijds met de voortdurend lage rente en de Solvency-II-regelgeving die erg ongunstig uitpakt. Op dit moment werkt Yarden aan de versterking van haar solvabiliteit. Daarbij benadrukt Yarden dat het hier uitsluitend om de solvabiliteit gaat. De eerder genoemde ontwikkelingen veroorzaken geen druk op de liquiditeit.”

GEEN REACTIES