30 km-plan RAI mede gedreven door hogere verzekeringspremies

copyright Pixabay

Het charmeoffensief van autobelangenclub RAI om de maximumsnelheid in de bebouwde kom overal op 30 km te zetten, heeft ook duidelijk een verzekeringsdimensie.

Het klonk enigszins onwezenlijk: een lobbyclub van automobielfabrikanten en -importeurs die pleit voor lagere maximumsnelheden. Begin deze week stelde de RAI voor om overal in Nederland binnen de bebouwde kom de maximumsnelheid te verlagen van 50 km naar 30 km per uur. Dit zou volgens de RAI zorgen voor minder uitstoot van fijnstof en CO2 en daarnaast veiliger zijn voor andere weggebruikers. Maar dat autofabrikanten zich op deze manier van hun maatschappelijke kant laten zien, komt mede door de recente ontwikkelingen op de markt voor motorrijtuigenverzekeringen.

Premies
Jarenlang was dit een vechtmarkt, met structureel te lage premies en met te vaak een negatief resultaat. Toezichthouder DNB stelde dit regelmatig aan de orde. Daarbij kwam twee jaar geleden dat autoverzekeraars verantwoordelijk werden voor meer kosten die samenhangen met letselschade. Vooral dit laatste betekende een keerpunt in de markt. De laatste jaren hebben veel verzekeraars de premies van hun motorrijtuigenverzekeringen aanzienlijk verhoogd.

Weggebruikers
Gelet op nieuwe gebeurtenissen op de weg blijven deze premies voorlopig hoog of worden ze nog hoger. Zo wordt er nog steeds veel te veel geappt achter het stuur, en hoewel dit nu verboden is, blijft dit een risicofactor. Ook het aantal nieuwe weggebruikers, zoals elektrische bakfietsen en speedpedelecs, kan leiden tot meer ongelukken. Daarnaast zijn in grote steden als Amsterdam en Utrecht scooters en snorfietsen van het fietspad verdreven naar de autorijbaan. Die moeten zich nu staande weten te houden tussen het 50-km-verkeer en dat is een recept voor ongevallen.

Lasten
De hogere autopremies drukken op het inkomen van huishoudens. Nu al is een motorrijtuigenverzekering voor jongeren onder de 25 eigenlijk onbetaalbaar. En ook bij mensen met een modaal inkomen zullen de wenkbrauwen worden gefronst: een auto wordt door milieumaatregelen en door de premies nu wel erg duur. Er zal dan serieus worden gekeken naar alternatieven zoals autodelen of het openbaar vervoer. Ook bij specifieke groepen zoals taxichauffeurs zijn de financiële zorgen groot.

Omzet
Dit zal gevolgen hebben voor de verkoop van (nieuwe) auto’s. Vanuit dit oogpunt is het voorstel van de RAI dan ook zeer begrijpelijk. Een verlaging van de snelheid in de bebouwde kom naar 30 km per uur kan leiden tot een daling van het aantal ongelukken. Dit zorgt dan weer voor minder schades, waardoor verzekeraars de premies stabiel kunnen houden of misschien kunnen verlagen. En dat schept bij verzekerden weer financiële ruimte voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehands auto. Met meer omzet voor de leden van de RAI als resultaat.

GEEN REACTIES