Opinie: De Kifid ORV-uitspraak: hoe passief mag de klant zijn?

copyright Pixabay

De uitspraak van het Kifid in de zaak over de teveel betaalde ORV-premie heeft in adviseursland behoorlijk wat tumult veroorzaakt. Persoonlijk vind ik de argumentatie voor schadetoekenning verbazingwekkend.

Het klachteninstituut stelt namelijk dat het ‘aannemelijk’ is dat de betreffende klant een goedkopere verzekering had afgesloten, wanneer hij door de adviseur over de ontwikkelingen op de markt voor ORV’s en de gevolgen daarvan voor de premie, was geïnformeerd. Omdat de adviseur in kwestie dit naar het oordeel van het Kifid onvoldoende had gedaan, is er volgens het klachteninstituut schade ontstaan voor de klant. De hoogte van de schade baseert het Kifid op de teveel betaalde premie.

In de tekst van de uitspraak staat nergens waarom het Kifid dit ‘aannemelijk’ vindt. Met het oordeel gaat het Kifid voorbij aan de zeer passieve houding die veel consumenten innemen, wanneer het om financiële producten gaat. Uiteraard zijn er altijd mensen die gespitst zijn op voordeeltjes, maar een aanzienlijk deel van de klanten laat het onverschillig. Denk bijvoorbeeld aan de grote inspanningen die verzekeraars en adviseurs moesten doen om hun klanten te activeren in de woekerpolisaffaire. Heel veel klanten deden namelijk niks, ook niet na meerdere brieven of telefoontjes. Ook de desinteresse van veel mensen voor het UPO, is een voorbeeld. En veel consumenten hebben wel een vaag vermoeden dat ze oververzekerd zijn, maar ondernemen daartegen geen actie.

Het is uiteraard speculeren, maar gelet op de bovengenoemde praktijk, is het in mijn ogen zeer onzeker of de klant uit de ORV-zaak daadwerkelijk in actie was gekomen in het geval de adviseur hem een bericht had gestuurd over de lagere ORV-premies. Het is misschien wat overtrokken, maar je kunt stellen dat het Kifid met de manier van schadetoekenning uit het vonnis, klanten beloont voor het passief zijn.

De adviseur in de ORV-zaak heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan maar de schade van ongeveer €3.200 aan de klant te betalen. Een beslissing die op zichzelf begrijpelijk is. Een juridische zaak kost sowieso tijd en geld en zorgt meestal voor negatieve energie. Maar omwille van de helderheid in de bewuste kwestie zou een hoger beroep of een bodemprocedure bij de rechter zinvol zijn.

GEEN REACTIES