Een brandende elektrische auto: hoe gevaarlijk is dat?

Een brandende elektrische auto: hoe gevaarlijk is dat?

Hoe groot is de kans op een brand in een elektrische auto? Het Verbond van Verzekeraars ziet vooralsnog geen problemen. Er zijn geen onderzoeken waaruit blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico of een grotere kans op schade dan bij benzineauto’s. De verzekerbaarheid lijkt geen issue te zijn. Toch zijn er genoeg voorbeelden van spontaan ontstane autobranden in elektrische voertuigen. Nieuwe terugroepacties van fabrikanten stellen niet gerust.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Vorige week nog waren BMW en Hyundai genoodzaakt om een terugroepactie uit te vaardigen. BMW kondigde aan dat 12 plug-in hybride modellen, gebouwd tussen januari en september 2020, terug naar de garage moesten omdat de accucellen vanwege een mogelijke kortsluiting in brand kunnen vliegen. Opladen per kabel werd afgeraden tot na het bezoek aan de garage. Enkele dagen eerder riep Hyundai duizenden exemplaren van de Kona Electric, gebouwd tussen september 2017 en maart 2020 terug vanwege een mogelijke productiefout in de batterij, met risico op brand tot gevolg. De software moet worden bijgewerkt. In augustus al riep Ford Europa alle plug-in hybride Kuga-modellen gebouwd tot 26 juni j.l. terug. Er zijn problemen met oververhitting van het accupakket. Nu is er zelfs sprake van een productiestop bij Ford. Het lijkt een kwestie van tijd voor garagebedrijven getroffen worden door een spontane explosie/brand die in een onderhanden zijnde auto is ontstaan.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN BRAND IN EEN ELEKTRISCH VOERTUIG EN EEN BEZINEAUTO?
Elektrische voertuigen halen hun energie uit een accu met lithium-ioncellen, de zogeheten battery pack. Brand in een battery pack kan ‘spontaan’ ontstaan in geparkeerde toestand, bijvoorbeeld tijdens het laden. Benzineauto’s vliegen ook wel eens in de brand, maar dan tijdens het rijden.

Branden in battery packs wijken af van een ‘gewone’ brand in brandverloop en brandduur. De afzonderlijke accucellen kunnen oververhit raken en een kettingreactie veroorzaken bij de aangrenzende cellen (thermal runaway). De brandontwikkeling gaat razendsnel met temperaturen oplopend tot 1000 graden. Ook kunnen er giftige en bijtende stoffen vrijkomen waardoor o.a. het bluswater verontreinigt raakt.

Ander probleem is de kans op herontsteking: het lijkt alsof de brand geblust is, waarop deze later weer begint. Deze chemische reactie kan dagen doorgaan. De brandweer experimenteert nu met dompelcontainers.

DREIGT ER EXTRA GEVAAR IN BIJVOORBEELD ONDERGRONDSE PARKEERGARAGES?
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland telde eind september een kleine 250.000 elektrische voertuigen (personen- en bedrijfsauto’s, bussen en motorfietsen). Of elektrische voertuigen vaker in brand raken dan benzineauto’s is nog niet bekend. In februari dit jaar ontstonden er na incidenten zorgen over brandgevaar bij elektrische auto’s, en dan vooral over het laden in ondergrondse parkeergarages. In TV-programma Kassa stelden veiligheidsexperts dat ondergronds laden verboden zou moeten worden. Dit leidde tot Kamervragen.

Toenmalig minister Knops van Binnenlandse Zaken kon door verwijzing naar diverse onderzoeken de angst ontzenuwen. Zo vonden er in de periode 2006-2015 gemiddeld vijf branden per jaar plaats in ondergrondse parkeergarages. Daarvan had er geen als oorzaak een elektrische auto of laadpaal. Duits onderzoek wijst uit dat elektrische voertuigen minimaal even veilig zijn als voertuigen met verbrandingsmotoren en conventionele accu’s. Uit ander, Noors onderzoek blijkt dat het laden van elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages niet leidt tot een grotere kans op brand.

Zwitsers onderzoek van augustus j.l. bevestigt de eerdere onderzoeken. Een brandend elektrisch voertuig in een parkeergarage blijkt niet gevaarlijker dan een brandende benzineauto. De giftige stoffen die vrijkomen blijven onder de kritische waarden – bij alle brandende voertuigen komen overigens giftige stoffen vrij, aldus de onderzoekers. Moderne ventilatiesystemen van tunnels en garages kunnen autobranden het hoofd bieden, óók als dat om een elektrisch voertuig gaat.

Intussen bracht het Instituut Fysieke Veiligheid naar aanleiding van veel vragen uit het land de publicatie ‘Brandveiligheid parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen’ uit. Dit document laat vooral zien dat er nog erg veel onduidelijk is over de oorzaken van brand bij elektrische auto’s. Nader onderzoek is nodig. Productiefouten en veroudering van de battery pack kunnen een rol spelen. Maar ook achterstallig onderhoud, een botsing met een laadpaal of te snel laden dan wel te diep ontladen. Ondeugdelijke dan wel beschadigde laadpalen of kabels kunnen eveneens een rol spelen.

WAT ZEGT DE REGELGEVING?
De huidige regelgeving voor ondergrondse parkeergarages (Bouwbesluit 2012) is nog volledig ingericht op benzineauto’s en houdt geen rekening met batterijen. Daarom geeft het Instituut Fysieke Veiligheid in afwachting van nieuwe regelgeving aanvullende richtlijnen, zoals: plaats muren tussen elektrische auto’s, zet laadpalen op strategische plekken zodat de brandweer er makkelijk bij kan, zorg voor een duidelijk zichtbare noodstopknop voor laadpalen, en zorg voor voldoende koelwatercapaciteit.

Toenmalig minister Knops kondigde aan dat het Nederlands Normalisatie Instituut werkt aan een nieuwe NEN-norm voor de integrale brandveiligheid van parkeergarages, die naar verwachting in 2021 gereed is. Deze kan vervolgens in de landelijke bouwregelgeving worden opgenomen. In deze NEN-norm zullen ook de laatste inzichten rond het parkeren en opladen van elektrische auto’s meegenomen.

IS DE VERZEKERBAARHEID IN HET GEDING?
Een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars zegt nog geen signalen te hebben ontvangen over hogere brandrisico’s bij elektrische voertuigen. “Het gaat op dit moment nog om een beperkt aantal incidenten, in de grote massa van schades is dit heel beperkt.” De verzekerbaarheid van elektrische auto’s is nog geen issue. Wel ligt de gemiddelde schadelast tot nu toe voor elektrische auto’s vaak hoger. “Elektrische auto’s hebben meer massa en het herstel van onderdelen pakt vaak duurder uit (vanwege sensoren etc.). Voor zover wij weten zijn over het algemeen geen specifieke risico’s uitgesloten. Maar het blijft belangrijk dat de consument altijd goed naar de polisvoorwaarden kijkt wat wel en niet verzekerd is.”

Kent u voorbeelden van branden elektrische voertuigen? Meld het aan redactie@findinet.nl.

GEEN REACTIES