Nog geen zware concurrentie op eigen risico zorg

Even leek het erop dat zorgverzekeraar DSW een trend zou zetten met een lager dan verplicht eigen risico. Maar de ‘grote vier’ schrikken daar vooralsnog voor terug.

Dat valt op te maken uit de polisinformatie die Achmea Zilveren Kruis, CZ, Menzis en VGZ afgelopen weekend naar buiten brachten. Bij alle vier, die gezamenlijk een fors deel van het aantal verzekerden als klant hebben, wordt het volgens de wet afgesproken eigen risico van €385 gevolgd. Ook de budgetmerken van deze zorgverzekeraars wijken niet af van het eigen risicobeleid.

Enige partij
Daarmee zijn DSW en zusterverzekeraar Stad Holland de enigen die wel tot verlaging overgaan, hoewel deze verlaging met 10 euro weinig substantieel is. DSW en Stad Holland gingen tot verlaging over om naar eigen zeggen een signaal af te geven dat het eigen risico op dit moment dermate hoog is, dat het geen afremmend effect op het zorggebruik meer heeft. Daarnaast zijn de twee verzekeraars van mening dat de zorgkosten tussen chronisch zieken en gezonde mensen eerlijker verdeeld moeten worden. De ‘grote vier’ vinden dit blijkbaar niet. Althans, ze gaan niet over tot concrete actie, al dan niet symbolisch.

Chronisch zieken
Met name de verwijzing van DSW naar chronisch zieken is interessant. Het zal ongetwijfeld waar zijn dat DSW zich zorgen maakt over de solidariteit tussen gezonde mensen en chronisch zieken, maar voor de eigen financiën lijken chronisch zieke verzekerden ook niet onaantrekkelijk. Sinds enige tijd krijgen zorgverzekeraars meer uitgekeerd uit het Zorgverzekeringsfonds (dat gevuld is met werkgeverspremies en rijksgeld) naarmate ze meer chronisch patiënten als klant hebben. DSW-directeur Chris Oomen uitte eerder dit jaar kritiek op dit fonds omdat ze minder zouden uitkeren. Hij vertelde daar niet bij dat het fonds juist meer middelen tot zijn beschikking had. Findinet leidde daaruit af, dat DSW naar alle waarschijnlijk zelf relatief weinig chronisch zieken als klant heeft.

Instrument
Het is dus alleszins waarschijnlijk dat DSW met de verlaging van het eigen risico en een lagere premie (waarmee DSW ook al een uitzondering vormt) chronisch zieken over de streep wil trekken om klant te worden. Ook een grote partij als VGZ liet onlangs in Het Financieele Dagblad weten, interesse te hebben in chronisch zieke klanten (daarmee verwijzend naar het Zorgverzekeringsfonds), maar zet dus niet het instrument in van een lager eigen risico als concurrentiemiddel. De komende maanden zal blijken of de actie van DSW en Stad Holland marketingtechnisch krachtig genoeg is om meer chronisch patiënten te werven. Is dit inderdaad het geval, dan zal volgend jaar de strijd pas goed losbarsten.

Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES