Nieuwe rekentool voor berekenen toetsinkomen

Vanaf vandaag is de URL van de Inkomensbepaling Loondienst rekentool (IBLrekentool) veranderd. Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers berekenen het toetsinkomen op basis van het UWV-verzekeringsbericht voor klanten in loondienst daarom voortaan op www.toetsinkomenberekenen.nl

Documentloos hypotheekaanvraagproces

De hypotheekmarkt heeft de ambitie om tot een documentloos hypotheekaanvraagproces te komen met als doel het aanvragen van hypotheken voor klant, adviseur en geldverstrekker sneller, beter en eenvoudiger te maken. Daarom maken hypotheekadviseurs al sinds 2018 gebruik van de IBL-rekentool. Met de rekentool berekenen adviseurs en geldverstrekkers het toetsinkomen voor klanten in loondienst op basis van inkomensgegevens uit het UWV verzekeringsbericht. Hierdoor wordt het opvragen van de werkgeversverklaring voor mensen in loondienst overbodig.

IBL-rekentool

Inmiddels worden er op jaarbasis ongeveer zeshonderdduizend berekeningen uitgevoerd in de IBL-rekentool en heeft de Regiegroep Inkomensbepaling Loondienst* besloten om de rekenregels verder te optimaliseren naar versie 8.0 en tegelijk de IBL-rekentool volledig in eigen beheer te nemen en door te ontwikkelen.

Nieuwe website

Sinds vandaag staat de nieuwe website: www.toetsinkomenberekenen.nl live. Alle IBL-berekeningen worden voortaan volgens de nieuwe rekenregels en via de nieuwe rekentool uitgevoerd.

Oude tool nog enige tijd beschikbaar

De oude tool op www.inkomensbepalingloondienst.nl blijft nog drie maanden beschikbaar zodat geldverstrekkers voor de afhandeling van lopende aanvragen (indien strikt noodzakelijk) nog gebruik kunnen maken van de oude versie van IBL.

Bron: HDN

GEEN REACTIES