Meeste Nederlanders tevreden over hun financiële welzijn

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM

Meer dan acht op de tien Nederlanders beoordelen hun financiële welzijn met een voldoende. Voor het betalen van de gestegen (energie)prijzen zegt ongeveer een op de vijf respondenten geld van hun spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald. Dit blijkt uit consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het onderzoek toont verder aan dat respondenten in de leeftijdsgroep 18 tot en met 34 jaar hun financiële welzijn lager beoordelen dan bevraagden van 45 jaar en ouder, onder meer vanwege de gestegen energielasten. Wel verwachten de jongeren in deze leeftijdsgroep dat hun financiële situatie over vijf jaar enigszins of sterk is verbeterd.

Ruim vier op de vier Nederlanders gaven tijdens het onderzoek aan dat zij door de gestegen (energie)prijzen minder hebben kunnen sparen of beleggen dan ze van plan waren. Dit is vrijwel gelijk tussen de verschillende leeftijdsgroepen en tussen mensen in loondienst, zelfstandigen of gepensioneerden. Ongeveer een op de vijf respondenten zegt geld van de spaar- of beleggingsrekening te hebben gehaald voor het betalen van hun maandlasten.

Tot slot laat het onderzoek zien dat zes op de honderd Nederlanders zijn overgestapt naar een goedkopere verzekering met een minder uitgebreide dekking. Een op de twintig respondenten geeft bovendien aan geld te hebben geleend bij familie of vrienden.

Bron: AFM

GEEN REACTIES