Lage benzineprijs kost eigenaar oude auto 10 miljard

De benzineprijs is lager dan ooit. En dat is goed nieuws voor alle automobilisten, dus ook voor bezitters van auto’s aangeschaft in de jaren 80 en 90?

Nee, want schijn bedriegt: eigenaren van laatstgenoemde auto’s lopen juist bij een dalende benzineprijs miljarden euro’s voordeel mis.

Lagere benzineprijs, hogere kosten

Wat veel eigenaren van auto’s die zij kochten in de vorige eeuw zich niet realiseren is dat een lagere benzineprijs ook leidt tot veel hogere onderhoudskosten. Nu de brandstofprijzen zijn gedaald, gaat de eigenaar weer mee kilometers maken en daardoor lopen de onderhoudskosten van de auto weer op. Een belangrijk deel van het brandstofvoordeel verdwijnt zo weer in de zakken van de garagehouders. En dat is niet nodig want er zijn goedkopere alternatieven in de markt.

Maatschappelijk gezien is deze “brandstofverlaging-kostenverhoging” onacceptabel dient de politiek dan ook de auto’s uit de vorige eeuw uit te bannen.

Productverouderingen

In de laatste jaren is steeds duidelijker geworden hoeveel productverouderingen in auto’s van 15 jaar en ouder zitten en wat voor schade ze aanrichten. Dat komt door de relatief hoge onderhoudskosten en de onderdelen die waarvan de reparatie bijzonder tijdsintensief is. Het zijn de winst-toppers van de garagehouder. En omdat voor de aankoop van deze auto’s vaak persoonlijke leningen zijn afgesloten met een lange looptijd, lukt het niet om zonder professioneel advies op de juiste wijze van zo’n auto af te komen. Die extra barrière levert garagehouders miljarden extra winst op.

Activeren is niet genezen

De TransportToezichthouder legt momenteel strengere regels op aan garagehouders en autodealers om sneller consumenten te helpen. Dat wordt activeren genoemd en houdt in dat consumenten alternatieven moeten worden aangeboden voor hun huidige verouderde vehikel. Dit activeren leidt in slechts een zeer klein aantal gevallen tot het daadwerkelijk vervangen van een auto.

Dus, beste politiek: voer een algehele ban in van de 20e eeuwse auto. Gewoon simpelweg vervangen door een actueel exemplaar. En stoppen met ingewikkelde discussies over kosten en productdefecten waar een automobilist niets mee opschiet.

 

Vrij naar het persbericht ‘Goede beurs kost huiseigenaren met woekerpolis 10 miljard van Stichting ODIN.

GEEN REACTIES