Kifid trekt boetekleed aan

Bas de Jong, Kifid © NPO / Kassa
Bekijk de video van Kassa

Zaterdag 23 januari jl. verklaarde KIFID Directeur Bas de Groot in Vara Kassa, dat Kifid hard bezig is om verbeteringen door te voeren. Hij herkent de klachten en is blij met de kritiek.

Het Kifid is bedoeld als een alternatief voor de gang naar de rechtbank. Maar consumenten zijn zwaar teleurgesteld in de gang van zaken bij het Kifid. Hij voelt zich niet gehoord door het Kifid.
Een klager vertelt in de uitzending dat het Kifid niets met zijn argumenten heeft gedaan en klakkeloos het verhaal van Univé gelooft.
Zijn klacht is afgewezen.

Kassa : “Deze zaak is voor ons aanleiding om opnieuw aandacht te besteden aan het Kifid. Op 12 februari 2011 deden we dat ook al. We blijven echter e-mails ontvangen van mensen die geen vertrouwen in het Kifid hebben.”

Kifid laagdrempelig? 
Zo is volgens velen het Kifid niet zo laagdrempelig als men beoogde.
Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen zegt daarover het volgende.

De procedure is in de loop van de jaren in feite vereenvoudigd. Is ook gratis geworden. De drempel is verlaagd. Toch is het rare dat het Kifid zich verder van de consument lijkt af te bewegen. Het Kifid is steeds meer een soort bureaucratische instelling geworden, gericht op een goed proces waar het formeel-juridisch allemaal wel klopt, maar waarbij naar de belevingswereld van de consument totaal niet meer gekeken lijkt te worden. Ook lijkt efficiency voorop te staan.

Geen gelijk speelveld.
Er is geen sprake is van een gelijk speelveld. De consument staat meteen 1-0 achter op de financiële instelling, omdat hij het moet opnemen tegen banken en verzekeraars die zelf veel deskundigheid hebben en vaak advocaten of externe deskundigen inhuren. Ook dit probleem is niet nieuw. Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl schreef daar al eens een pleidooi over.

Reactie Kifid 
Bas de Groot is directeur van het Kifid en reageert in de uitzending op de kritiek. Hij herkent de klachten en is blij met de signalen. Hij erkent dat de procedures soms erg juridisch zijn. Op de vraag of je de procedure wel zelf kunt doen erkent hij dat het vaak over ingewikkelde producten gaat en dat sprake is van een kenniskloof tussen klant en dienstverlener. Hij zegt ook dat het Kifid de consument helpt door gerichte vragen te stellen om de echte klacht naar boven krijgen. “Wij kunnen niet voorkomen dat dienstverleners advocaten of gemachtigden inhuren, maar wat we wel kunnen doen is teksten vertalen naar “gewonemensen taal“.  Volgens De Groot hangt het ook af van het onderwerp van de klacht en dat gewone huis-, tuin- en keukenklachten wel zonder een advocaat gevoerd kunnen worden door de klant.

Kifid moet klager gewoon eens bellen !
Verder zegt hij dat het streven van het Kifid is om bij ontvangst van een klacht de consument te bellen om de klacht zo scherp mogelijk te krijgen. Hij betreurt dat dat bij Van de Wege niet is gebeurd en erkent dat die procedure niet goed verlopen is. Klager heeft daar echter niets aan. Hij heeft ondertussen met hulp een kort geding tegen Univé aangespannen om de €30.000 terug te krijgen.

Consument verliest vaker dan dienstverlener 
In de jaarverslagen kun je zien hoeveel zaken door het Kifid zijn behandeld.  Op pagina zestien en zeventien van het jaarverslag van 2014 kan je lezen dat de Geschillencommissie 761 zaken heeft behandeld. Daarvan zijn 344 klachten afgewezen en in slechts 121 zaken heeft de consument deels of helemaal gelijk gekregen. Veel mensen vertrouwen het Kifid ook niet, omdat het Kifid wordt gefinancierd door de sector. De Groot zegt daarover dat het Kifid strikt onpartijdig is en onder toezicht staat van de minister van Financiën.

Kifid betert leven 
Bas de Groot zegt dat het Kifid hard bezig is om verbeteringen door te voeren. Er zijn extra mensen aangenomen, de doorlooptijden zijn sneller geworden, het Kifid gaat meer onderzoeken en vaker wordt contact met de consument gezocht. Het Kifid is blij met de signalen van deze uitzending.

Kifid ombudsman ontbeert zelfs basiskennis verzekeringen
Uit eigen ervaring weten wij bij Findinet dat Ombudsman Monster niet gehinderd wordt door basis-kennis van het verzekeringsvak. Zo was hij van mening dat schade aan een groot zeiljacht zou vallen onder de AVP van een bemanningslid als die aan het roer staat.

GEEN REACTIES