Kifid pakt beroepen beleggingsverzekeringen in fases op

Kifid: meer behandelde klachten en meer schikkingen in 2023

Het financiële klachteninstituut Kifid bericht dat het in korte tijd bijna twintig beroepen heeft ontvangen tegen uitspraken over beleggingsverzekeringen van consumenten die zich laten vertegenwoordigen door eenzelfde gemachtigde. De Commissie van Beroep gaat deze beroepen over beleggingsverzekeringen gefaseerd behandelen.

Volgens Kifid is een gefaseerde aanpak nodig om te voorkomen dat de behandeling van de overige beroepen in het gedrang komt. Het gefaseerd behandelen van deze beroepen betekent dat de Commissie van Beroep de behandeling van deze beroepen eerst tijdelijk stillegt. Vervolgens wordt de behandeling hervat van telkens twee tot vier beroepen tegelijkertijd.

Door de behandeling van de genoemde beroepen beleggingsverzekeringen op deze manier te faseren, borgt de Commissie van Beroep dat het niet ten koste gaat van de behandeling van de overige beroepen, zo laat het Kifid weten.

Het faseren van de behandeling van een deel van de beroepen over beleggingsverzekeringen gebeurt in lijn met het reglement van de Commissie van Beroep, zo vervolgt het bericht van het financiële klachteninstituut. De voorzitter van de Commissie van Beroep kan op deze manier de behandeling van beroepen tijdelijk stilleggen vanwege zwaarwegende redenen. Voor het stilleggen en in fases oppakken van de genoemde beroepen beleggingsverzekeringen met eenzelfde gemachtigde zijn meerdere redenen, aldus het Kifid. Zo is de Commissie van Beroep ingericht op de behandeling van ongeveer veertig beroepen per jaar.

De recente instroom van bijna twintig beroepen beleggingsverzekeringen is in dat licht relatief groot, zo besluit het Kifid. Bovendien maakt de manier waarop de betrokken gemachtigde namens consumenten procedeert, het behandelen van deze beroepen bewerkelijk. Gelet op de beperkte capaciteit van de Commissie van Beroep is het faseren van de behandeling van een deel van de beroepen beleggingsverzekeringen daardoor onontkoombaar.

De Commissie van Beroep heeft de verzekeraars en betreffende gemachtigde van consumenten van de beroepen beleggingsverzekeringen inmiddels geïnformeerd over het faseren van de behandeling. In vervolg op het tijdelijk stilleggen van dit deel van de beroepen beleggingsverzekeringen ontvangen zij op korte termijn bericht in welke twee tot maximaal vier beroepen de Commissie van Beroep de behandeling als eerste hervat.

Bron: Kifid

GEEN REACTIES