Heeft een overlijdensrisicoverzekering nog wel zin?

© pixabay

Steeds minder Nederlanders overlijden voor hun zestigste verjaardag. Dat roept de vraag op of de overlijdensrisicoverzekering (ORV) niet overbodig begint te worden.

In het Statistisch Maandbulletin van het CBS van november staat een interessante tabel met een uitsplitsing naar leeftijdsgroep (en geslacht) waarbinnen Nederlanders overlijden. Deze tabel laat zien dat, in elk geval vanaf 2005, het aantal mensen dat tussen hun twintigste en zestigste overlijdt, behoorlijk aan het afnemen is.

Voor de categorie 20-39 jaar daalde dit van ruim 2.300 in 2005 naar bijna 1.700 in 2017. De leeftijdsgroep van 40-59 laat zoals verwacht veel meer sterfgevallen zien, maar ook hier is de trend dalend: 14.200 in 2005 naar 11.200 in 2017. De statistieken over 2018 zijn nog niet volledig bekend maar vooralsnog zijn de betreffende cijfers lager dan in 2017. Er overlijden meer mannen dan vrouwen, vooral in de groep van 20-39 jaar.

Afgezet tegen de stijgende bevolking in Nederland (16,3 mln in 2005 naar 17,3 mln vorig jaar), betekent dit dat de kans op sterven voor je zestigste aan het afnemen is. In 2005 overleed 0,014% van de bevolking tussen de 20 en 39 jaar; in 2017 was dit 0,0098%. Voor de leeftijdsgroep 40-59 daalde dit van 0,087% naar 0,065%. Deze percentages waren dus al laag, maar zijn nog verder afgenomen.

Nu zijn deze cijfers niet een-op-een over te nemen naar een discussie over een ORV. Maar ook zonder 20-minners en 80-plussers kun je je afvragen waarom je je als consument voor overlijden zou verzekeren met een ORV als de kans daarop statistisch erg laag is en alleen nog maar lager wordt. Een zeer groot deel betaalt premie voor niks en is dit geld ook nog eens kwijt aan de verzekeraar. Stel dat een consument het betreffende premiebedrag maandelijks op een spaarrekening zou zetten, dan is er op het zestigste levensjaar toch een aardig kapitaaltje beschikbaar.

Aan de andere kant: het zal je maar gebeuren. Je partner overlijdt onverwacht en je zit opgescheept met een hypotheek en schoolgaande kinderen. Dan is een ORV uiteraard zeer welkom. Het is naar alle waarschijnlijkheid ‘het onverwachte’ dat consumenten toch massaal naar een polis drijft. Maar als je nuchter naar de statistieken kijkt, is het toch het overwegen waard om de spaaralternatieven te bekijken.

GEEN REACTIES