Hartman en Hermans laten koude kikkerclub achter

Directeur Hanneke Hartman en voorzitter Loek Hermans vertrekken bij Adfiz.

Algemeen directeur Hanneke Hartman heeft aangegeven per 1 december Adfiz te verlaten om van haar pensioen te gaan genieten. “Mijn echtgenoot is al enige tijd de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De tijd is voor mij gekomen ruimte te creëren voor de plannen die wij samen nog hebben.”

Hanneke Hartman stapte vier jaar geleden over van de AFM naar het net gefuseerde Adfiz. “Met resultaat heeft zij de belangen van onafhankelijk adviseurs behartigd bij de politiek in Den Haag en richting aanbieders. Tegelijkertijd heeft zij leiding gegeven aan de transitie van Adfiz na de fusie naar een efficiënte en effectieve organisatie, die de leden ondersteuning biedt en blijft bieden bij de uitdagingen waar zij voorstaan in een markt die volop in beweging is”, meldt Adfiz.

Dat zal ongetwijfeld allemaal zo zijn. Wel rijst de vraag of Adfiz op dezelfde gedreven manier pal stond voor de belangen van het onafhankelijke intermediair als onder de eerdere regimes. Wij zijn geneigd daar op zijn minst vraagtekens bij te plaatsen.

Onder leiding van Dick de Bruin en Bob Veldhuis, mensen die zoals ze het zelf zeiden ‘als financieel ondernemer met hun poten in de modder stonden’, vocht toen de NVA voor de belangen van hun leden met een mengeling van feitelijke argumenten en een gezonde dosis emotie. Dat was overigens na een periode waarin de voorzittershamer was toevertrouwd aan een VVD-politica die minder voeling had met de wereld van de financiële dienstverlening dan met die van de politiek. Dat werd door de club als een voordeel gezien omdat ook toen nieuwe wetgeving op stapel stond en het belang van ‘de weg weten in Den Haag’ groter werd geacht dan het zich kunnen verplaatsen in de dagelijkse praktijk van de leden. Het liep toen slecht af. Niet alleen voor de voorzitter, maar vooral voor de belangenvereniging. De Bruin en Veldhuis hebben de club weer op het rechte spoor getrokken en fuseerden de NVA met de NBvA, geleid door de eveneens in de financiële branche gepokt en gemazelde Rob Groenemeijer en Wilbert Schellens. Kortom: de nieuwe fusieclub Adfiz werd een tijdje geleid door mensen die de gevolgen van elke – in hun ogen – aanslag op het voortbestaan van de adviseurs en bemiddelaars tot diep in hun eigen vezels voelden. Mede daarom konden zij met argumenten vanuit de praktijk, ook hun eigen praktijk, met een boosheid die niet alleen functioneel was en met passie de belangen van hun leden behartigen. Uiteraard niet met 100% succes, maar wel altijd vol overgave en op een manier die voor latere besluitvorming hun sporen achterlieten.

Adfiz heeft niet geleerd van het verschil tussen aanvoerders van buitenaf en vanuit het veld toen zij de ‘buitenstaanders’ Hartman en Hermans aantrok.

De nieuwe leiders hebben ongetwijfeld met kracht van argumenten de belangen van de beroepsgroep verdedigd. Hoe precies zullen we nooit precies weten, want erg spraakzaam waren ze daar niet over. In elk geval niet op een manier waar de meeste adviseurs en bemiddelaars een warm en vertrouwd gevoel door kregen.

De groei van de Commissie CFD is natuurlijk voor een belangrijk deel te danken aan de grote inzet van Edwin Herdink en de zijnen. Maar de afstandelijke houding van Adfiz richting de eigen doelgroep heeft daar zeker ook een steen aan bijgedragen.

Adfiz meldt nu in het persbericht: “Het moment van haar afscheid valt samen met een nieuwe fase die de branchevereniging en haar leden ingaan. Een fase waarin zowel de Adfiz organisatie als de leden toekomstgericht gaan bouwen op het nieuwe fundament dat de afgelopen jaren is gecreëerd.“ Deze gemeenplaats zonder enige concrete invulling doet het ergste vrezen.

Het verbaast dan niet dat ook Loek Hermans de pijp aan Maarten geeft. Hermans: “Het past goed om de implementatie van het meerjarenplan i n handen te geven aan een ondernemer die lid is van Adfiz en zelf leiding geeft aan een adviesbedrijf. De komende tijd vraagt om een voorzitter die als geen ander de dagelijkse praktijk van het adviesbedrijf kent en ervaart.“

Ja, dat gold ook voor de ‘vorige tijd’!

Vraag is of er nog een Dick de Bruin of Bob Veldhuis kan opstaan om Adfiz weer een rol van betekenis te laten spelen. Het lijkt geen slechte gedachte wanneer de komende voorzitter en directeur direct contact opnemen met de andere ‘algemene’ beroepsverenigingen om de krachten te bundelen. Anders kan de conclusie weleens luiden dat Adfiz haar toekomst achter zich heeft.

Jan Aikens

GEEN REACTIES