Goed voorbeeld doet volgen : Informele taal in voorwaarden Bankwezen

Sinds 1 maart 2017 gelden in Nederland nieuwe Algemene Bankvoorwaarden (ABV).

Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond opgesteld. Verzekeraars

Dit is gebeurd in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.
Ook is er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers.

De ABV is met een kritisch oog bekeken en ieder artikel wordt nu voorafgegaan met een heldere verklaring in “gewone taal” en deze is cursief afgedrukt  Wie het artikel zo heeft kunnen traceren, kan natuurlijk altijd bij derden natrekken wat voor hem of haar de gevolgen zijn.
Klik hier om het resultaat te kunnen beoordelen.

PRIETPRAAT
Ook verzekeraars zijn al geruime tijd doende met het vereenvoudigen van de tekst van hun voorwaarden. Niet zelden zie je tegenwoordig teksten opduiken die meer weg hebben van prietpraat uit de kleuterklas. Met als gevolg dat verzekeraars de kans lopen dat men de juridische rugdekking van bepaalde zaken uit het oog verliest. En dat kan dan toch weer leiden tot conflicten.
Ter illustratie:
Toen in 1998 een eerste poging werd ondernomen de beurspolis voor uitgebreide dekkingen NBUG te moderniseren, bleek de polis ook schade te dekken die veroorzaakt was door paarden en vee.
Dat er dan sprake zou moeten zijn van een aanrijding van een door de dieren getrokken wagen, was de ontwerpers ontschoten, want er rijden eigenlijk nooit meer paardenkarren of paardentrams door de straten.
Mestoverschot gedekt op beurspolis
Zoals NBUG in eerste instantie was ingericht, konden zowel de kosten van het mestoverschot als van versleten dekvloeren in de stallen gewoon als schade worden geclaimd. Pas vele jaren later is dit gecorrigeerd. Agrarisch Nederland heeft deze onbedoelde uitbreiding van de dekking vermoedelijk over het hoofd gezien.
GOED VOORBEELD DOET VOLGEN
De weg die de NVB heeft gekozen (het geven van een korte maar duidelijke toelichting) is niet alleen handig voor consumenten die op zoek zijn naar een antwoord op hun vraag. Deze oplossing biedt ook de mogelijkheid om de zorgvuldige juridische insteek in tact te houden.

En ook dat is bevorderlijk voor een correcte afhandeling van van zaken.

 

 

GEEN REACTIES