Lloyd’s Underwriters en de London Companies moeten vernieuwen


Op 22 september 2016 organiseerde Global Re weer eens ontbijtsessie. Deze keer onder de werktitel “Innovatie in de London Market”.

Op de agenda stonden onderwerpen zoals
–        InsurTech,
–        cultuuromslag,
–        de Lloyd’s-TOM *),
–        start-ups en
–        relevantie van de London Market in het digitale tijdperk.
De stelling van de dag luidde: “Het ontbreekt de London Market aan voldoende stimulatie, innovatie, ondernemingszin en talent, met als gevolg dat haar positie als wereldleider wordt bedreigd”;

Conclusie
Men concludeerde dat er sprake is van stagnatie in betrokkenheid van de London Market bij innovatie.

Nieuwsgierigheid ontbreekt
Het algemene gevoel is dat de verzekeringssector en de herverzekeringssector voldoende “nieuwsgierigheid” mist waar het gaat om innovatie en verandering.

Talenten verleiden
Ook verliezen velen in Londen zich in  ‘analoge’ processen en nemen zij geen initiatieven om talent te verleiden om daar te komen werken.

Continuiteit waarborgen
Duidelijk is geworden dat niet alleen het omarmen van innovatie maar ook verandering essentieel is om de continuïteit van de London Market te waarborgen.
Men was het er over eens dat er – ook in de toekomst – altijd een markt zal zijn voor adequate verzekeringsproducten, maar hoe wij die klus moeten klaren, dat is de vraag.
De vraag waarvoor men thans staat luidt :
hoe verwerf je de steun van zowel het bestuur/management als van het publiek voor  een cultuuromslag ?  Want innovatie leidt zeer waarschijnlijk tot ontslagen en minder werkgelegenheid in het verzekeringswezen.

Binnenkort : het volledige verslag
Geïnteresseerden zullen binnenkort een link naar het volledige verslag aantreffen op deze plek.

Mrs. Shrine Khoury-Haq, Director Operations bij Lloyd's of London

Mrs. Shrine Khoury-Haq, Director Operations bij Lloyd’s of London

over-tom

 

GEEN REACTIES