Dekking voor Schade als gevolg van uitval nutsbedrijf

Copyright photo : EBikeShed.com

Klaarblijkelijk heeft zich op 8 januari jl. in alle stilte een bijna-ramp voltrokken : totale uitval van elektriciteit. Verzekeraars geraadpleegd.
LINK NAAR PUBLICATIE
Naar wij hebben begrepen uit een publicatie van Energeia, is op die dag om 13.04 uur plots een elektriciteitsstation in het Kroatische dorpje Ernesti Novo uitgevallen.
d
Toen ontploften in Ernestinovo, een dorp in het oosten van Kroatië, twee hoogspanningsstroomonderbrekers, waardoor in alle buurlanden een stroomstoring ontstond, zodat het Europese elektriciteitsnet in tweeën werd gesplitst.
Domino-effect
Een domino-effect was het gevolg, want het Europese stroomnetwerk functioneert als één systeem: alles is met elkaar verbonden, van Istanbul tot Lissabon.
Exact 43 seconden na de storing trilde het gehele Europese hoogspanningsnet op zijn grondvesten. De ene na de andere elektriciteitscentrale dreigde uit te vallen.

Een dergelijke situatie heeft zich in het recente verleden ook in Nederland afgespeeld, toen de Flevocentrale plots was uitgevallen.

30 seconden langer en een Meltdown was ons deel
Het incident haalde de Nederlandse kranten niet eens, maar die dag ontsnapte Europa ternauwernood aan een catastrofe. Dertig seconden langer, aldus Duitse media, en het hele Europese stroomnetwerk was omgevallen. De totale meltdown.

En áls energiecentrales massaal ‘omvallen’, dan is het onmogelijk ze weer direct aan de praat te krijgen. Simpelweg omdat de eerste elektriciteitscentrale die opnieuw wordt opgestart, direct weer overbelast raakt.

DOELMATIG INGEGREPEN
Alleen door vliegensvlug complete industriegebieden in Frankrijk en Italië los te koppelen van het elektriciteitsnet, wisten de Europese netbeheerders een totale black-out te voorkomen. De netbeheerders die dergelijke beslissingen hebben genomen in een spit van een seconde, dienen met applaus te worden onthaald.

Na een uur was het Europese stroomnetwerk weer stabiel.
Maar in geval van een serieuze BLACK OUT, zal het – zo las ik – minimaal 7 dagen duren om in alle regio’s de centrales weer op te starten.

VOOR WIE IS DE SCHADEREKENING?
Ik las dit verhaal en bedacht mij vanzelfsprekend hoe verzekeraars zullen reageren als zij geconfronteerd worden met een eindeloze reeks van schademeldingen t.a.v. materiele schade of bedrijfsschade.
Dus op zoek gegaan naar de teksten die verzekeraars hanteren m.b.t. de uitval van leverantie van elektriciteit en gas.

Veel bedrijven zijn verzekerd op basis van de voorwaarden die het VNAB publiceert in de voorwaarden NBZB :
2.3.2 een storing in de levering van elektriciteit, gas of water als gevolg van schade aan of ccccccverlies van:
– het electriciteits productie- of distributiebedrijf, waaronder begrepen onderstations, ccschakelstations en transformatorhuizen;

door een verzekerd gevaar/gebeurtenis, mits de bedrijfsstagnatie langer dan zes uur achtereen duurt.
ASR omschrijft de dekking anders, maar met dezelfde strekking :
Wordt het nutsbedrijf getroffen door een gebeurtenis die wij hierboven noemen in deze tabel? En lijdt u daardoor bedrijfsschade? Dan bent u daarvoor verzekerd als de storing en de daardoor veroorzaakte onderbreking in het productieproces een ononderbroken periode van tenminste 6 uur duurt.

Evenementen-dekking
Met andere woorden : alleen als de centrale die hen de energie levert, wordt getroffen door een door de polis gedekt evenement (brand, inbraak, aanrijding, overstroming, sneeuwdruk, vliegtuigschade, storm e.d.) dekt de verzekering de schade die het gevolg is van een storing in de levering van energie.

BLACKOUT NIET GEDEKT
Maar schade als gevolg van een BLACKOUT is dus niet gedekt.
Maar dat wordt feitelijk nergens gemeld.
Of verzekeraars zich bij het schrijven van deze bepaling hebben gerealiseerd dat uitval van de levering van elektriciteit ook veroorzaakt kan worden door een evenement dat de hele keten van centrales treft, waag ik te betwijfelen.
Juist omdat de dekking is gelimiteerd tot een lijst specifieke evenementen, verwacht ik dat men nooit rekening heeft gehouden met een BLACKOUT zoals die ons ten deel had kunnen vallen in januari 2021.

Collectieve schadeoorzaken
Dit is nu weer zo’n voorbeeld van een schadeoorzaak welke ons collectief kan treffen.
Gelijk een Cyberaanval, Een millenniumprobleem, Terrorisme, overstroming, een Storm, een Meteorietinslag.

Dit is dus het zoveelste voorbeeld van een gebeurtenis die uitsluitend verzekerbaar kan zijn als alle verzekeraars samenwerken en een uniforme verzekeringsoplossing aanbieden die duidelijk maakt wat er niet gedekt is.
Zo lang verzekeraars geen oplossing bedenken voor vergoeding van schades die zij op individuele wijze niet kunnen verzekeren, dienen ondernemers zich voor te bereiden op een niet gedekte financiële klap: zij moeten werken aan versterking van het eigen vermogen.

GEEN REACTIES