Cursus articuleren zou verplicht nummer moeten zijn voor volksvertegenwoordigers

Oproep van Findinet : Wij vragen uw bijzondere aandacht voor een paar minuutjes video, opgenomen tijdens de beraadslagingen over de toeslagen affaire.

Het gaat dan niet om de inhoud van de beraadslagingen, maar om het feit dat deze door Teletekst soms worden omgezet in VOLSLAGEN ONZIN.

OORZAAK ? Dat is het gevolg van onvoldoende of slecht articuleren.

Wij raden onze volksvertegenwoordigers dus aan om de beraadslagingen eens te laten opnemen met een mobieltje op statief, zodra zij het woord voeren. Niet vergeten om dan ook Teletekst aan te zetten!

Velen zullen schrikken van het resultaat.
Wij van Findinet spreken de hoop uit dat het hen uiteindelijk lukt om vertaalbaar te spreken en wensen hen daarbij veel succes toe.

ARTICULATIE-TROPHY
Misschien is het zinvol om jaarlijks een TROPHY uit te reiken aan het lid dat het kleinste aantal fouten op Teletekst heeft veroorzaakt.

TAALSTAAT
Wellicht is Frits Spits wel bereid om die uit te reiken.

GEEN REACTIES