Wil Post over vrouwen en pensioen

Adviseurs moeten ook praten over de gevolgen van echtscheiding.

Verliefd, verloofd, getrouwd, dat was het leven van een vrouw vroeger. Met het laatste verzekerde zij zich van een inkomen, woning en pensioen. Bovendien zorgde de overheid bij overlijden van haar partner voor een inkomen, een werkgever voor het aanvullen tot 70% en een bank voor een verzekering waarmee de hypotheek kon worden afgelost.

Het leven van een vrouw is veranderd, zij bestudeert nu risico’s zelf , werkt, verzekert zich en investeert in een zelfstandige bestaan.

Risico’s

Een beroep doen op de overheid werd riskant. Die ging wetten wijzigen, waardoor een garantie op inkomen verdween. Ook werkgevers gingen bezuinigen op kosten. De eindloonregeling veranderde in een middelloonregeling en de ANW – hiatenverzekering werd niet meer door

hen betaald.

In het Pensioenakkoord wordt “afscheid” genomen van het gegarandeerde pensioen en een partner hoeft na een echtscheiding niet meer levenslang alimentatie te betalen.

Studie

Vrouwen gingen studeren en in zichzelf investeren. Ze blijven minder vaak zitten en in het hoger onderwijs sluiten ze hun studie succesvoller en sneller af dan jongens.

Tijdens die studie leren ze een aantal belangrijke dingen.

Het risico op werkloosheid is lager als je hoog bent opgeleid en “zorgen” levert geld op, als het niet voor je eigen

gezin is.

Pensioen

Vrouwen bouwen steeds vaker pensioen op, waarbij jongere vrouwen het beter doen dan oudere. Vrouwen van 30 jaar hebben gemiddeld een derde minder pensioen dan mannen, 1.000 in plaats 1.500 per jaar. Vrouwen van 60 hebben daarentegen maar 2.900 pensioen, 25% van de 11.200 die mannen hebben opgebouwd.

Oudere vrouwen vormen voor partners een risico, omdat zij na een echtscheiding hun pensioenrechten zullen opeisen. In Groningen gooide een gepensioneerde politieman zoutzuur in het gezicht van zijn vrouw toen hij hoorde dat hij na de echtscheiding aan haar de helft van zijn pensioen moest afstaan.

Advies

Pensioenadviseurs zijn gewend diverse risico’s te bespreken. Daarom zouden zij ook moeten praten over de gevolgen bij een echtscheiding. Het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid is “standaard” in het advies opgenomen, maar is kleiner dan de kans op een echtscheiding. Verzekeren van eeuwige liefde kan een adviseur niet, maar een goed advies, geven waarin de gevolgen van echtscheiding zijn opgenomen wel. Voor de Nieuwe Adviseur zou dit een lastig, maar nobel streven moeten zijn.

Wil Post is pensioenadviseur en docent Pensioendroom

De volledige tekst van deze column is gepubliceerd in het Findinet Magazine voor de leven- en pensioenprofessional

GEEN REACTIES