Bunq gaat beleggen in Nederlandse hypotheken

Hoogopgeleide oudere mannen zijn het meest financieel bewust
© Pexels

Onlinebank Bunq gaat een deel van het aldaar gestalde spaargeld uitzetten in Nederlandse hypotheken.

De bank heeft daarvoor een speciale entiteit in het leven geroepen: Another Mortgage 1 B.V., die eind april is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit de oprichtingsakte blijkt dat deze entiteit zich ten doel stelt om ‘vorderingen’ te verwerven/kopen en deze te beheren. Uit de naam van de entiteit wordt duidelijk dat dit hypotheken zullen zijn, en de aanduiding ‘1’ doet vermoeden dat dit niet het enige hypothekenfonds zal zijn. Daarnaast is de bank nu bezig om een hypothekenanalist te werven, die Nederlandse hypothekenfondsen moet beoordelen, zo blijkt uit het vacatureoverzicht op de website van Bunq.

Bunq kondigde in het najaar van 2018 al aan dat er plannen waren om spaargeld richting hypotheken te laten vloeien. Desalniettemin is deze concrete stap van de bank opvallend omdat het op meerdere punten een stijlbreuk is. In de eerste plaats stapt de bank af van het beleid om het gestalde geld (voor het overgrote deel) weg te zetten bij de ECB. Dit is waarschijnlijk ingegeven door de kosten die daarmee gepaard gaan. De ECB rekent een negatieve rente en dat betekent voor Bunq dus vooral rentekosten in plaats van opbrengsten. Dit is financieel gezien extra pijnlijk omdat afgelopen jaar het bedrag aan deposito’s verdubbelde naar 433 mln euro. Door een deel van het spaargeld te beleggen in hypotheken kan voor deze rentekosten compensatie worden geboden.

Daarnaast beweegt Bunq zich met de beleidsaanpassing zich meer in de richting van een ‘gewone’ bank, terwijl in de externe profilering de bank zich juist afzet tegen de traditionele bancaire sector. Een kenmerk van deze ‘traditie’ is dat spaarders altijd een bepaald risico lopen. En hoewel het risico op Nederlandse hypotheken over het algemeen laag is, gaan spaarders bij Bunq dus ook risico lopen (boven de grens van het depositogarantiestelsel). Wel hebben spaarders bij Bunq de keuze of hun geld in hypotheken wordt belegd of bij de ECB staat. Niet duidelijk is of aan deze laatste optie een prijskaartje hangt in de vorm van een negatieve rente. Verder behoudt Bunq zich via de nieuwe entiteit het recht voor mee te gaan in een andere bancaire traditie: het afdekken van het renterisico door middel van derivatenproducten, zo valt te lezen in de oprichtingsakte.

Behalve de koersaanpassing naar hypotheken is er eveneens beweging in de raad van bestuur van de bank. De in 2018 aangetreden Chief Product Officer Djoeri Timessen (die in de media met zijn 29 jaar werd gepresenteerd als ‘de jongste bankdirecteur in Nederland’) is sinds eind vorig jaar weer directeur-af. Verder heeft Bunq sinds eind maart een nieuwe CFO. Bart Wesselink zal deze functie gaan uitvoeren en wordt tevens Chief Operations Officer. Idzard van Eeghen levert de CFO-portefeuille in, maar blijft Chief Risk Officer. Bunq-oprichter en -eigenaar Ali Niknam blijft directievoorzitter.

GEEN REACTIES