Blog: verzekeraars hebben stijging schadelast aan zichzelf te wijten

Blog: verzekeraars hebben stijging schadelast aan zichzelf te wijten
© Pixabay

Het bericht over de stijging van de schadelast op autoverzekeringen heeft tot een venijnige reactie geleid van letselschadejurist Johannes de Bruin, directeur van ClaimZorg Letselschade Haaglanden. Hij vindt dat verzekeraars ‘op moeten houden met zeuren’ en eerst moeten kijken naar hun eigen personeelskosten.

Het Verbond van Verzekeraars geeft als oorzaak van de stijgende schadelast de toegenomen kosten van letselschade-uitkeringen. Op radio 1 noemde Verbondsvoorzitter Richard Weurding daarnaast de kosten van andere partijen, zoals gemeenten en werkgevers die sinds kort ook schade kunnen verhalen, en van belangenbehartigers zoals advocaten.

Medisch adviseurs
De Bruin schrijft in een blog dat verzekeraars de kostenstijging voornamelijk aan zichzelf te wijten hebben: “Wie dagelijks in de letselschadepraktijk werkzaam is, weet dat verzekeraars zich laten adviseren door een peloton aan medisch adviseurs verenigd in het instituut Medas. Zonder uitzondering kan worden gesteld dat deze beroepsgroep, bestaande voornamelijk uit verzekerings-artsen (men heeft dus geen specialistische kennis), doorgaans tegen een fors uurtarief standaard zeer bedenkelijke adviesrapporten opstellen die goeddeels elke letselschadezaak doet verzanden en/of belanden in een rechtsgeding.”

De rechtspraak laat volgens De Bruin geen spaan heel van de adviesrapporten van die medisch adviseurs van Verzekeraars, “maar dan zijn we inmiddels wel 5-7 jaar verder en zijn de kosten van de letselschadebehandeling dienaangaande fors opgelopen”.

Rechtsgang
De Bruin noemt een aantal verzekeraars bij naam die zaken op een rechtsgang laten aankomen “in de hoop dat het slachtoffer afhaakt en dan komen vanzelfsprekend dure advocaatkosten in beeld. Wie de rechtspraak over letselschade wekelijks volgt, ziet dat verzekeraars steeds weer door de rechterlijke macht worden gecorrigeerd maar in eerstvolgende zaak terugvallen in hun oude standpunten en daarmede dus geen boodschap aan de rechtspraak hebben!”

Bezuinigd
Bijkomende factor is volgens De Bruin dat er enorm bezuinigd is bij verzekeringsmaatschappijen. “Nu, een paar jaar verder, zien we dat de kwaliteit van letselschadebehandelaars bij Verzekeraars wegbezuinigd is en personeel massaal de poort heeft (moeten) verlaten en inmiddels werkzaam is bij belangenbehartigers. Menig letselschade-afdeling van een Verzekeraar met gedemotiveerd personeel is inmiddels gecrasht.”

Het Verbond van Verzekeraars wil niet op de kritiek reageren.

GEEN REACTIES