Belang van datamangement onderschat

Bron : persbericht ITDS
Financiële dienstverleners lopen kansen mis op het gebied van datamanagement“,  aldus
ITDS Business Consultants, dat onderzoek heeft gedaan naar het niveau van datamanagement in de financiële sector.

Met dit onderzoek wil ITDS meer inzicht krijgen in de ontwikkelingen van datamanagement van Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenorganisaties. En daarbij bijdragen aan de ambitie van de financiële sector om datamanagement niet alleen reactief uit te voeren, maar in te zetten als asset. Uit het onderzoek blijkt dat, ondanks dat datamanagement steeds meer doordringt in de financiële sector, er nog veel kansen onbenut blijven op dit gebied.

De belangrijkste resultaten:
Financials laten zich leiden door compliance:
Financiële dienstverleners zetten datamanagement voornamelijk in om te voldoen aan wet- en regelgeving. Dat geeft 37% van de ondervraagden aan als de belangrijkste business value van datamanagement.

Data-eigenaarschap zit te hoog in de boom:
Om datagedreven te kunnen werken, is het belangrijk dat de verantwoordelijkheid over data op operationeel level ligt. Dat kan op managementniveau zijn, maar liever nog op medewerkersniveau. Van de ondervraagden ligt de verantwoordelijkheid over data bij 65% op managementniveau, bij 32% op directieniveau en slechts 3% op medewerkersniveau.

Data Security paradox: perceptie verschilt van realiteit:
Financials geven aan dat hun data security capability, oftewel de competentie om een proces te beheersen, een van hun beste en belangrijkste vaardigheden is. Dat terwijl 9% van het totaal aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens uit de financiële dienstverlening komt.

Andere interessante resultaten:
Maar liefst 68% van de financials heeft geen idee hoeveel data ze opslaan.
34% van de financials heeft geen idee wat de impact is van de Data Act.
22% rapporteert niet over datamanagement in de organisatie.
Slechts 40% van de financials hanteert data retirement.
Data retirement is nodig om de datahuishouding efficiënter en effectiever te maken.

Downloaden volledig rapport : LINK

GEEN REACTIES