Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en leveringsvoorwaarden kunnen niet zonder elkaar

copyright Pixabay

Hoe verhouden leveringsvoorwaarden en een AVB zich tot elkaar? De een kan niet zonder de ander, concludeert Jan Jans, Kennisadviseur Industrie bij Meeus.

Ontwikkelingen gaan met de dag sneller. Slimme combinaties van ICT en technologie vinden steeds meer hun weg in verschillende innovatieve producten en toepassingen. Hierdoor is het voor producenten en leveranciers steeds lastiger om een goede inschatting te maken van hun aansprakelijkheidsrisico.

Ook al heb je het nog zo goed voor elkaar, en doe je er alles aan om een hoogwaardig en veilig product te leveren, er kan altijd iets mis gaan. Iets wat je niet hebt voorzien, maar waardoor je een ander schade berokkent. Die schade moet dan worden vergoed. Die vergoeding kan zo hoog oplopen dat je bedrijf erdoor in de problemen komt, of zelfs failliet gaat.

Als bedrijf kun je daarom niet zonder een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Ook in het belang van je klant! Je wilt immers je klant niet door jouw toedoen met een enorme schade laten zitten (zeker niet als het een belangrijke afnemer betreft). Ondanks een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, blijven goede leveringsvoorwaarden de belangrijkste eerstelijnsbescherming van je bedrijf.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet belangrijker dan leveringsvoorwaarden?
Absoluut niet! verkoop- en leveringsvoorwaarden en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kunnen niet zonder elkaar. Er zijn namelijk situaties denkbaar, die niet onder de dekking van je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vallen, maar waarbij je toch aansprakelijk bent. Zo zijn bijvoorbeeld tekortkomingen en schade aan het geleverde product zelf, niet verzekerd. Ook zijn leveringsvoorwaarden belangrijk om geen misverstanden te laten ontstaan over de wijze van betaling, betalingsperiodes, garantietermijnen etc.

Voordat ik verder ga over het gebruik van leveringsvoorwaarden, nog even dit: ook het niet nakomen van verplichtingen in de polis kan ertoe leiden dat schades niet worden vergoed. Een paar voorbeelden:
– het niet tijdig melden van een schade
– niet juist in de polis omschreven (actuele) bedrijfsactiviteiten
Wees ook alert op mogelijke uitsluitingen op de polis, zoals bijvoorbeeld:
– veel verzekeraars sluiten levering van kritische onderdelen (“critical parts”) voor bepaalde industrieën uit
– uitsluiting van bepaalde activiteiten
– uitsluiting van bepaalde landen

Al deze zaken kunnen er alsnog toe leiden, dat je aansprakelijkheidsschade uit eigen zak moet betalen! Zorg er daarom voor dat je geen steken laat vallen. Let er vooral op dat je nooit meer aansprakelijkheid accepteert, dan waarvoor je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekking biedt!

Strenge spelregels bij gebruik leveringsvoorwaarden!
De wijze waarop je je leveringsvoorwaarden hanteert en communiceert, zijn gebonden aan strenge juridische spelregels. Houd je je niet aan deze spelregels, dan loop je grote kans dat je leveringsvoorwaarden niet van toepassing worden verklaard. Is dat ernstig? Ja, dat is heel ernstig. Immers, je loopt hierdoor een aanzienlijk hoger aansprakelijkheidsrisico. Daarnaast kan ook de verzekeraar “niet thuis geven”. De meeste zakelijke aansprakelijkheidsverzekeraars nemen namelijk in hun polis op welke leveringsvoorwaarden worden gehanteerd en stellen dat deze op de juiste wijze moeten worden ingezet.

Wat als de opdrachtgever mijn leveringsvoorwaarden afwijst?
Ook als een opdrachtgever jouw leveringsvoorwaarden niet accepteert en/of jou dwingt om met zijn inkoopvoorwaarden akkoord te gaan, kan er een (te) zwaar aansprakelijkheidsrisico op jouw bord terecht komen! De vraag is of je dan zaken moet doen?

Dan maar helemaal geen voorwaarden?
Soms zie ik dat opdrachtgevers en leveranciers, als ze er samen niet uitkomen, besluiten om dan maar helemaal geen voorwaarden te hanteren. Wees je er als leverancier van bewust, dat dan nog wel de wet geldt. Op grond van de wet ben je, bij levering van een ondeugdelijk product, aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade, inclusief gevolgschade!

Niet zelf de tekst van de voorwaarden aanpassen!
Ga nooit zelf knutselen aan de tekst van algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, maar schakel een jurist in. Advocaten van ondernemersorganisaties als FME, kunnen je helpen bij het opstellen en beoordelen van voorwaarden. FME Advocaten heeft zelfs een aparte brochure opgesteld, met instructies hoe te voorkomen dat algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Lees hier ook de blog met interessante tips van FME advocaat Mr. Ramona Doerga.

Tip: “Gebruik algemene voorwaarden”
Het hanteren van (standaard) algemene voorwaarden bespaart je veel werk, omdat direct duidelijk is welke rechten en plichten jij en je klanten hebben. Ondernemersorganisaties hebben vaak algemene voorwaarden voor hun leden beschikbaar. Zo heeft ook FME Advocaten voor haar leden standaard “FME leveringsvoorwaarden” opgesteld en gedeponeerd. Ze zijn er voor nationaal- en internationaal gebruik (export), en beschikbaar in verschillende talen.

Tot slot: “kom een goede klant tegemoet als hij schade lijdt”
Weet, dat je in de meeste bedrijfsaansprakelijkheidspolissen een clausule “vrijheid van leveringsvoorwaarden” kunt opnemen. Met deze clausule biedt de verzekeraar een verzekerde de ruimte om na een schade – om bijvoorbeeld commerciële redenen – af te wijken van zijn aansprakelijkheid beperkende voorwaarden. Een supergeste naar je klant!

Jan Jans is kennisadviseur voor de industriesector bij verzekeringsmakelaar Meeus

GEEN REACTIES