Asbestdaken zijn in de praktijk nauwelijks nog te verzekeren

Eigenaren van asbestdaken zitten in de knel: asbest als dakbedekking is formeel nog gewoon toegestaan, maar steeds minder verzekeraars vergoeden schade nog volledig.

Consumentenprogramma Kassa dook afgelopen zaterdag in de materie. De programmamakers ontdekten dat opstalverzekeraars de vergoeding bij schade aan asbestdaken steeds verder teruggebrengen. “Bij bijvoorbeeld Centraal Beheer, Interpolis en FBTO is dat na 2021 nog maar 5 procent. NH1816 keert zelfs niets meer uit na 2023. Andere maatschappijen, zoals Reaal, zijn wat vager in hun polisvoorwaarden, maar keren ook niet het volledige bedrag meer uit. Het lijkt erop dat ze de voorwaarden hebben aangepast vooruitlopend op een wetswijziging tot verplichte sanering die in 2018 werd aangenomen door de Tweede Kamer.”

Het wetsvoorstel om eigenaren te verplichten hun asbestdak te verwijderen sneuvelde vorig jaar onverwacht in de Eerste Kamer. Daarmee zijn asbestdaken ook na 2025 nog toegestaan. Verzekeraars waren echter al enkele jaren aan het ‘voorsorteren’ op het landelijke verbod door bij schade niet meer de volledige herstelkosten te betalen. Nu het verbod van de baan is, zouden verzekeraars de volledige vergoeding weer moeten herstellen, vinden Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond, maar dat gebeurt niet.

Afschrijving
Uit de reacties van een aantal verzekeraars op de site van Kassa blijkt dat zij de reden voor beperkte dekking nu gooien op de ouderdom van asbestdaken. Centraal Beheer / FBTO zegt bijvoorbeeld: “Op basis van onderzoek van onder andere TNO staat vast dat asbestdakbedekkingen na tientallen jaren verweerd en versleten zijn. Raakt zo’n verweerde asbestdakbedekking door een verzekerde oorzaak beschadigd? Dan passen wij een afschrijving op de herstelkosten van nieuwe dakbedekking toe.” Alleen verzekeraar NH1816 laat Kassa weten dat de vergoeding weer teruggebracht gaat worden naar 100 procent bij de nieuwe poliswijziging.

Het Verbond van Verzekeraars meldt op de eigen website dat het nog steeds mogelijk is asbestdaken te verzekeren. Maar: “de verzekeringsmarkt is in beweging op het gebied van asbestdekkingen. Bij het afsluiten van een nieuwe (opstal)verzekering bieden sommige verzekeraars geen dekking meer of slechts beperkte dekking. Er zijn ook verzekeraars die alleen (nieuwe) dekking bieden als de verzekerde een saneringsplan kan overleggen. Het jongste asbestdak is inmiddels meer dan 30 jaar oud en daarmee afgeschreven. Dat kan reden zijn voor sommige verzekeraars om niet meer of slechts een deel van de waarde van het dak uit te keren bij schade.”

Er is dus niet een soort “generieke policy” van verzekeraars om asbestdaken niet meer volledig te verzekeren, maar “uiteindelijk is het aan de verzekeraars zelf om voor een bepaald object te bepalen of zij dit wel of niet willen verzekeren, en tegen welke prijs”, constateerde ook staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven tijdens een overleg van de Vaste commissie I&W op 10 juni.

Op dit moment ligt er nog zo’n 60 miljoen vierkante meter aan asbestdakbedekking in Nederland, berekende Kassa. Het probleem voor eigenaren wordt al geruime tijd onderkend. Van Veldhoven schrijft al in oktober 2019 in een Kamerbrief : “Voor veel eigenaren van gebouwen met asbestdaken wordt het probleem in de toekomst groter, omdat verzekeraars asbestdaken uitsluiten en banken bedrijven niet verder willen financieren en hypotheken niet meer verstrekken als er een onverzekerd asbestdak is. Het risico wijkt niet vanzelf. De vraag is dus niet of, maar hoe we daar als maatschappij een antwoord aan geven”.

Landelijke subsidie voor sanering is er echter niet. Tot nu toe wil het rijk alleen een Asbestfonds instellen waaruit van 2020 tot 2028 geleend zou kunnen worden door eigenaren die de kosten van de sanering niet ineens zelf kunnen betalen. Dit fonds is echter nog niet operationeel.

GEEN REACTIES