AFM publiceert leidraad pensioenadvies

Rabobank maakt bezwaar tegen miljoenenboete AFM


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een Leidraad Tweedepijler Pensioenadvies uitgebracht (LINK), speciaal voor pensioenadviseurs. De toezichthouder ziet namelijk een belangrijke rol weggelegd voor pensioenadviseurs bij het op een goede en verantwoorde manier begeleiden van werkgevers tijdens de pensioentransitieperiode.

Door de publicatie verwacht de AFM dat pensioenadviseurs in staat zijn werkgevers goede besluiten te laten nemen. De leidraad heeft namelijk als doel pensioenadviseurs te ondersteunen hieraan invulling te geven vanuit het wettelijke perspectief.

Deze Leidraad Pensioenadvies is een tweede update van de eerste pensioenadviesleidraad uit 2010. De eerste update was in 2018. Vanwege de pensioentransitie – en de aanpassingen die daarvoor zijn gedaan in de Pensioenwet – is de leidraad geactualiseerd en is een aantal adviesthema’s toegevoegd.

Met de huidige update wil de AFM duidelijkheid scheppen over de normen van de Wet financieel toezicht (Wft), specifiek voor de advisering over tweedepijlerpensioenproducten. Als pensioenadviseurs werkgevers adviseren over een pensioenproduct of een pensioenregeling is artikel 4:23 van de Wft van toepassing. De leidraad heeft overigens niet de status van wet- en regelgeving.

De leidraad kent additionele adviesthema’s voor de advisering van werkgevers en sociale partners tijdens de periode van de pensioentransitie. Voorbeelden van deze adviesthema’s zijn het wel of niet invaren, het gebruik van de mogelijkheid van eerbiedigende werking, compensatievraagstukken en de wijzigende fiscale regelgeving. Daardoor is advisering tijdens de transitieperiode mogelijk complexer dan voorheen. Verder zijn adviesthema’s opgenomen over keuzebegeleiding, het proces van collectieve waardeoverdracht, een pensioenproduct met beperkte opbouw en duurzaamheid.

AFM verwacht van pensioenadviseurs rekening te houden met deze leidraad in hun adviespraktijk. Tevens beoogt de toezichthouder dat deze leidraad pensioenadviseurs ondersteunt, zodat zij op basis van hun eigen professionele oordeel en inzicht in staat zijn de norm toe te passen in hun pensioenadvisering en bedrijfsvoering.


Bron: AFM

GEEN REACTIES