Advieskantoren moeten straks meldprocedure misstanden inrichten

Advieskantoren moeten straks meldprocedure misstanden inrichten
© Albrecht Fietz, Pixabay

De huidige wet Bescherming Klokkenluiders wordt uitgebreid. Melders van misstanden binnen een onderneming krijgen meer bescherming. Financieel advieskantoren vallen straks ook onder de wet.

Nederland heeft regels over hoe om te gaan met mensen die maatschappelijk relevante misstanden openbaar maken, de zogenaamde klokkenluiders. Volgens de huidige wet Bescherming Klokkenluiders moeten bedrijven vanaf 50 werknemers over een procedure beschikken waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de melding van een misstand. Met de in 2019 aangenomen Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt, worden deze regels uitgebreid.

Ook kleinere bedrijven

Een belangrijke wijziging is dat niet alleen bedrijven vanaf 50 werknemers een interne meldprocedure moeten hebben, maar ook kleinere bedrijven in bepaalde sectoren. Waaronder organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering en nog een aantal sectoren.

Dit betekent dat alle financiële adviseurs – ook de kleine – een interne meldprocedure moeten hebben als de wet Bescherming Klokkenluiders in werking treedt. Ook banken, verzekeraars, accountants, makelaars, taxateurs, notarissen, advocatenkantoren en administratiekantoren vallen straks onder de wet.

Schendingen van EU-regels

Daarnaast dient de meldprocedure aan meer eisen te voldoen dan onder de huidige regels. Zo moeten ook schendingen van EU-regels gemeld kunnen worden. De procedure moet de mogelijkheid bevatten om een melding mondeling of schriftelijk te doen. Daarnaast komt er een mogelijkheid voor bedrijven om gezamenlijk meldkanalen in te richten.

Ander wijziging is dat niet alleen medewerkers die een melding doen bescherming krijgen, maar ook zzp’ers, stagiairs en uitzendkrachten, leveranciers, aannemers en onderaannemers (en personen die werken onder hun verantwoordelijkheid), en personen in leidinggevende organen, zoals leden van een raad van commissarissen.

De bewijslast ligt straks bij de werkgever en niet meer bij de melder. En wanneer naar aanleiding van een melding (intern en extern) niet tijdig passende maatregelen worden genomen, krijgt een melder – onder voorwaarden – bescherming wanneer hij/zij de melding openbaar maakt in de media.

De bespreking van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer gaat in september verder. Marc van Westerlaak, adviseur Public Affairs en Beleid van brancheorganisatie Adfiz, verwacht dat de wet begin januari 2023 in kan gaan – eigenlijk had hij in december 2021 al ingevoerd moeten zijn. Adfiz werkt aan een Kennisportaal over dit onderwerp.

Bronnen:
Adfiz, https://www.wetbeschermingklokkenluiders.nl/wat-verandert-er

GEEN REACTIES