2 mrd meer spaargeld voor ASN, maar wat gebeurt ermee?

Methodiek vaststellen leenruimte wordt aangescherpt
© Pixabay

ASN Bank, die zichzelf als zijnde duurzaam in de markt positioneert, trok vorig jaar 47.000 nieuwe klanten en 1,9 mrd euro aan extra spaargeld. Waar gaat dat geld eigenlijk heen?

In zekere zin is de benaming ‘bank’ wat misleidend voor ASN-klanten. Het is helemaal geen bank meer, maar een merk. In 2017 werd de vergunning bij DNB ingeleverd en werd ASN juridisch opgenomen bij SNS Bank (en de Volksbank). Dat betekent onder meer dat het geld dat klanten hebben staan op een betaal- of spaarrekening de facto op de balans van SNS (en de Volksbank) staat en dat ook de activiteiten waarin het geld wordt uitgezet van de Volksbank zijn.

De gevolgen daarvan zijn te zien in het jaaroverzicht van ASN over 2019 (2020 is nog niet verschenen). Het totaal aan geld op betaal- en spaarrekeningen van ASN bedroeg toen in totaal ongeveer 12,5 mrd euro en in het verslag wordt gesteld dat daarvan 9,6 mrd was uitgezet in financieringen en beleggingen. Daar resteert meteen al een gat van 3 mrd dat niet wordt verantwoord. ASN gaf in het verslag aan dat 2,8 mrd ‘wordt aangehouden in rekening courant’. Waar, dat is niet duidelijk maar het lijkt waarschijnlijk dat een flink deel daarvan (risicoloos, waar wel tegen een negatieve rente) was gestald bij de ECB.

Van de wel gerapporteerde 9,6 mrd zat bijna de helft (4,6 mrd euro) in reguliere hypotheken van voornamelijk SNS en BLG Wonen. Nog eens 2,4 mrd was belegd in gewone staatsobligaties, het meest in Duits, Nederlands en Belgisch staatspapier. Meer dan 70% zijn derhalve niet per definitie duurzame (in de zin van CO2-reducerende) beleggingen of financieringen en dat is dan nog exclusief de (mogelijke) geldstromen naar de ECB. Enigszins ontnuchterend uiteraard, en in het persbericht dat ASN over de cijfers van 2020 publiceerde, gaat de directie daar liever dan ook niet op in.

Wel wordt in het persbericht gesteld dat de realisatie van de ‘klimaatneutrale balans’ 250% zou zijn, tegen 189% een jaar eerder. Dat betekent dat er met de beleggingen en financieringen 2,5 keer zoveel CO2-uitstoot vermeden wordt dan er uitstoot bijkomt. Nu ben ik zeker geen duurzaamheidsdeskundige maar naar mijn bescheiden mening kun je niet volhouden dat met 4,6 mrd aan hypotheken (grotendeels niet klimaatneutraal), 2,5 mrd aan staatsobligaties (niet klimaatneutraal) en 2,8 mrd bij de ECB (niet klimmaatneutraal) je als bank meer uitstoot vermijdt dan dat je aan uitstoot mede financiert. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de bank serieus werk maakt van beleggingen in allerlei duurzame projecten en obligaties. Maar enige realiteitszin bij klanten lijkt me wel op z’n plaats.

GEEN REACTIES