zonder categorie

zonder categorie

Ik denk dat deze categorie betrekking heeft op berichten die nog nergens worden gepubliceerd. Maar die bestaan dus wel op de website, zodat de link kan worden toegezonden aan derden, die het bericht dan dus kunnen lezen ter controle.

Open brief aan mevrouw Miral Scheffer: Woordvoerder van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Geachte mevrouw Scheffer, "Soevereinenbeweging ondermijnt democratische rechtsorde" Even een reactie vanuit de pers n.a.v....

https://podcastluisteren.nl/pod/De-100-jarige-man-die-uit-het-raam-klom-en-verdween 

Zelfs het ontwikkelen en leveren van boekhoudkundige software kan leiden tot een mega-claim : ACHTER DE HORIZON EEN GROOT ZWART GAT Horizon Software werd vlak voor...

Copyright : FD Door : Sandra Olsthoorn en Rutger Betlem Het FD publiceerde 17 januari het onderstaande bericht: De komende vijf jaar gaat naar schatting 80% van...

Accountantskosten stijgen jaar na jaar De kosten vanwege accountancy lopen jaar op jaar op. Accountants moeten inmiddels niet alleen de jaarcijfers beoordelen. Zij moeten ook...

Manipulatieve informatiestromen Als directielid van een verzekeringsbedrijf kan je nauwelijks invloed hebben op de afhandeling van iedere schade, uitkering, contract of product. Maar als de...

Vertrouwen komt te voet MAAR gaat te paard. Het klachteninstituut KIFID (w.o. Raad van Toezicht) ziet er op toe dat verzekeraars, makelaars, gevolmachtigde agenten en...

VERSTAND VAN ZAKEN Door onkunde of onwetendheid hebben talloze aanbieders verzekeringsproducten op de markt gebracht, waarvan het verdienmodel onredelijk was. Het consumentenvertrouwen Verliest men het vertrouwen van...

Converteren Als er sprake is van een fusie of overname, maken beide partijen doorgaans reeds gebruik van een computersysteem. En al die computersystemen zijn moeilijk...

GRATIS voor MICRO INSURANCE PRODUCTEN Teneinde de software bereikbaar te maken voor kleine initiatieven, wordt Real-Access  software kosteloos ter beschikking gesteld als er sprake is...

Zeer geachte heer Camps, Nogmaals mijn dank voor de connectie via Linked-in. Ik maak even gebruik van de website die ik voor mijn nieuwsdienst Findinet...

Toen Van Ommen in de verzekeringswereld kwam werken, maakten de meeste verzekeraars nog gebruik van IBM-systemen op basis van ponskaarten. Een systeem op basis van...

Wie is Hans van Ommen?  Geboren in 1950 (13 mei) Vierde generatie qua opvolging bij het verzekeringsbedrijf Lugt Sobbe & Co. dat in 1835 was opgericht...

Geachte medewerker van UWV, Wij hopen van UWV te mogen vernemen dat u onze software zult komen toetsen aan de noden die van belang zijn...

Zeer geachte heer Brussel, Langs deze bijzondere route wil ik graag uw aandacht vragen voor de navolgende kwestie: Onderwerp van discussie is uw lid Raimond Weenink...

Vervolg op VIJFTIENDE akte : OVER DE EMAIL VAN 1 MEI 2023 EN DE REACTIE VAN DE GRIFFIE DAAROP Thans de 16e pagina. Op 22 juni zal...

Vervolg op episode NEGENTIEN: Rommeldam, 26 mei 2023 Email aan de Gemeente Thans episode TWINTIG Na het gesprek met buurman Weenink (voorzitter VVE Bosrand) zonden wij...

Vervolg op DEEL ACHTIEN : Rommeldam : 1 mei 2023 en de VVE neemt contact op Thans episode NEGENTIEN Van: Loes van 't Hoog Verzonden: vrijdag 26...

Vervolg op ZEVENTIENDE akte: 1 mei 2023, VVE reageert niet, dus Gemeente aangeschreven Thans de ACHTIENDE akte: De VVE reageert nog steeds niet op de email...

Vervolg op ZESTIENDE akte : 2021 De bouw gestart & Contact met de VVE Thans de ZEVENTIENDE akte: Zowel Dokvast als Honders Alting doen net of...
×