RSS-Feed

RSS-Feed

Dit bericht via de RSS feed aanbieden.

This article is also avaliable in the English version via LINK Wie droomt er niet van om met je auto te vliegen? "De mondiale markt...

Eigenaren van asbestdaken zitten in de knel: asbest als dakbedekking is formeel nog gewoon toegestaan, maar steeds minder verzekeraars vergoeden schade nog volledig. Consumentenprogramma Kassa...
HDN start nieuwe dienst hypotheekdata delen op dossierniveau

Vandaag lanceert HDN in samenwerking met Aegon en CMIS Franchise (De Hypotheekshop, Huis & Hypotheek, Hypokeur) een nieuwe dienst waarmee hypotheekadviseurs vanuit hun eigen...

Mannen zijn beter op de hoogte van de ontwikkelingen rond woon- en motorrijtuigenverzekeringen dan vrouwen. Ze weten vaker de goedkopere segmenten te vinden. Dat blijkt...

This article is also available in the Dutch language LINK Who doesn't dream of flying your car? "The global market is then worth about 1400...

"Wat is raadzaam als Covid-19 heeft toegeslagen ? Findinet zocht uit hoe beperk je bedrijfsschade ?" Onder deze titel publiceerde Findinet op 15 oktober jl....
Een brandende elektrische auto: hoe gevaarlijk is dat?

Hoe groot is de kans op een brand in een elektrische auto? Het Verbond van Verzekeraars ziet vooralsnog geen problemen. Er zijn geen onderzoeken...

Sinds de jaren 70 zijn her en der in het land bedrijfsverzamelgebouwen als paddenstoelen verrezen. Doorgaans op locaties buiten de bebouwde kom van kleine en...
Verzekeraars: kapitaalbuffers niet verder omhoog

Nederlandse verzekeraars vinden het niet nodig de Europese kapitaaleisen zo aan te passen dat zij nog hogere kapitaalbuffers moeten aanhouden voor onvoorziene risico’s en...
Markt van hypotheekoversluiters is nog groot

Vijf tot tien procent van de woninghypothekenportefeuille van sommige banken bestaat uit verhuurde woningen. Dat meldt de Hypotheekshop op basis van marktschattingen. In de meeste...
Letselschade Raad werkt aan keurmerk

Voor beginnende hypotheekadviseurs blijft het de grote te nemen horde: het initieel examen Hypothecair Krediet. Steeds minder kandidaten slagen. Dat blijkt uit de slagingsstatistieken van...
‘Serviceprovider wordt steeds belangrijker voor intermediair’

Turien & Co is door verzekeringsadviseurs de hoogst gewaardeerde serviceprovider in de categorie ‘grote serviceprovider Schade’; SUREbusiness is het hoogst gewaardeerd in de categorie...
‘Verplichte lening voor verduurzaming eigen woning is een no-go’

Hoe kunnen woningeigenaren zonder budget of mogelijkheid om een extra hypotheek of consumptief krediet af te sluiten, toch meedoen aan de vereiste verduurzamingsmaatregelen? In...

Verzekeringsadviseurs die komend jaar het PE-examen Inkomen gaan afleggen, moeten zich gaan verdiepen in de ins en outs van Covid-19 in relatie tot verzekeringen. Dat...
BKR ziet sterke afname gemiddeld kredietbedrag

Het gemiddelde leenbedrag bij aflopende consumptieve kredieten daalde van ruim €22.000 eind 2015, naar ruim €9.000 eind 2019. De registratie van telefoonkredieten draagt substantieel...
DNB: Vraag naar koopwoningen kan gaan dalen

Ondanks de aanhoudende krapte op de woningmarkt acht De Nederlandsche Bank het niet onwaarschijnlijk dat de vraag naar koopwoningen in de toekomst gaat dalen....

Steeds meer mensen kiezen voor een Box-3-hypotheek, constateert de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP). ‘Dit zorgt voor een verzwaarde verantwoordelijkheid voor de adviseur.’ Op...

Hoewel Londen nog bij uitstek de belangrijkste verzekeringsstad is in Europa, doet het effect van de Brexit zich stevig voelen. Dat blijkt uit statistieken van...
VCP: check dekking risicoverzekering bij epidemie

Wat kan de verzekeringsadviseur betekenen voor MKB cliënten, die niet weten hoe te handelen in geval Corona een klant, mocht covid-19 hen zelf of...
Tussenpersoon schendt zorgplicht bij afsluiten AOV: schade 70.000 euro

Verzekeringsadviseur SFZ Financiële Diensten B.V. moet een klant die arbeidsongeschikt raakte €70.000 euro schadevergoeding betalen wegens schending van de zorgplicht. Hij had de klant...