Quality Centre

Verbeteringen melden – Algemene voorwaarden – Branche condities – Rubrieken – Formulieren producten – QUALITY SCANS

Findinet quality centre

HET FINDINET QUALITY CENTRE : WAT IS DAT NU WEER ?

Mijne dames, heren adviseurs,  

U heeft de weg gevonden naar het Findinet Quality Centre, een nieuwe rubriek op de website van Findinet.

HET SCHERPEN VAN DE GEEST
Findinet Nieuwsdienst richt zich voor 100 % op de professionele verzekeringsmarkt en dus is Findinet bij uitstek geschikt om door het intermediair geraadpleegd te worden als deze behoefte heeft aan het scherpen van de geest bij het beoordelen van verzekeringsproducten.
Wij vragen het ons al vele jaren af :  hoe kan een adviseur adviseren als hij zich nergens op professionele wijze kan oriënteren over de kwaliteiten van verzekeringsproducten.

CONSUMENTENVERTROUWEN
Recent verschenen vele publicaties over het feit dat de consumenten beginnen te twijfelen aan de toegevoegde waarde van keuringsinstanties en kwaliteitslabels. Wij zien hierin een optimale kans voor het professionele intermediair om zich weer in positieve zin te kunnen profileren.

KWALITEITEN EN VALKUILEN HERKENNEN
En het is een feit : welke professional is nog in staat om objectief te beoordelen welke verzekeringsproducten kwalitatief in aanmerking komen voor een positief advies ?
Praktijkvoorbeelden :
Kent u dat : “VAN BUITENKOMENDE SCHADEGEBEURTENISSEN ? “
Wij hebben tijdens onze studie allemaal geleerd welke schade gedekt is als er sprake is van een verzekering op basis van “alle van buiten komende onheilen”.
Maar is het u ooit opgevallen dat er ten minste één verzekeraar is die in dergelijke voorwaarden spreekt van “van buiten komende schadegebeurtenissen” ?
En heeft u al ontdekt dat onder “schadegebeurtenissen” volstrekt andere zaken vallen dan onder het welbekende “onheilen” wordt
verstaan ?
En wat zijn de gevolgen als daaraan nog eens de woorden “plotseling, van buitenkomend” worden toegevoegd ? 
Deze risicodekking luidt dan feitelijk :
Een PLOTSELING, VAN BUITENKOMEND, voorval of een reeks van voorvallen waardoor een aanspraak op een uitkering kan ontstaan en waarvan voor u, verzekerde en/of de tot uitkering gerechtigde alsmede voor ons bij het sluiten van de overeenkomst onzeker was dat daaruit schade was ontstaan of naar de normale loop van de omstandigheden zou ontstaan.
Toch echt iets anders dan wat u had verwacht te lezen en dat is de dekking  “alle van buitenkomende onheilen” !
Mocht u weten wat er nu wel of niet gedekt is bij deze verzekeraar, dan mag u het op de rechtbank gaan uitleggen. Menigeen is het niet gelukt.

ONBEWUSTE MERKELIJKE SCHULD
Tijdens onze studie hebben wij ook geleerd dat schade niet gedekt is als de eigenaar/belanghebbende deze opzettelijk veroorzaakt.
Maar is het u ooit opgevallen dat er voorwaarden zijn waarin staat dat onbewuste merkelijke schuld van de verzekerde is uitgesloten van dekking ? Waar heb je anders een verzekering voor ?
Zie over dit onderwerp deze publicatie : Eigen schuld en een gemeenschappelijk belang.
Maar het kan nog erger :
Deze verzekeraar weigert structureel alle belanghebbenden schadevergoeding uit te keren indien één van hen in hun ogen onbewust merkelijk schuld draagt aan het ontstaan van de schade. 

VERZEKERDEN DIE GEEN BELANG HEBBEN
En zo leerden wij tijdens onze studie ook dat  binnen het kader van verzekeringsvoorwaarden sprake kan zijn van verzekerden die niet de verzekeringsnemer zijn. Denk dan aan inzittenden of personen die mee varen aan boord van een schip. Ook hen zou een ongeval kunnen overkomen en dan dekt de polis ook voor deze verzekerden een uitkering. Let op : deze personen zijn dan wel verzekerden in verzekeringstechnische zin, maar zij verblijven daar bij toeval.

Is het u ooit opgevallen dat er verzekeringsproducten bestaan waarin staat
–  dat aansprakelijkheid als gevolg van onbewuste merkelijke schuld van ook deze verzekerden dan ook niet is gedekt ?
Zie hierover tevens de wetenschappelijke publicatie : Schuld van een verzekerde die geen belanghebbende is.

KAN DAT WEL : EEN GRONDIG ADVIES ZONDER KENNIS VAN DE VERSCHILLEN ?
Wij menen dat een grondig advies pas mogelijk is als de kwaliteiten vergeleken zijn. Daarna pas mag de prijs bij het advies betrokken worden.
Gewone consumenten zijn per definitie niet opgeleid om te begrijpen welke zaken voor hen in verzekeringstechnisch opzicht van belang zijn.
Dat is werk voor terdege opgeleide verzekeringsprofessionals waartoe wij de lezers van Findinet willen rekenen.
DOORZIEN VAN VALKUILEN
Het is volstrekt belachelijk om te verwachten dat het intermediair zulke valkuilen allemaal tijdig kan doorzien als hij zijn cliënten adviseert.
De woekerpolis affaire is daarvan een uitstekend voorbeeld en er zijn er nog veel meer.

Met het Findinet Quality Centre hopen wij het onafhankelijke intermediair een praktisch stuk gereedschap aan te reiken dat zij geregeld zal raadplegen als zij binnen het kader van het adviestraject even de belangrijkste zaken willen afstemmen op de wijze waarop het belang van de consument verzekerd moet worden.

UITNODIGING
Heeft u verstand van zaken ? Ontdekt u een gebrek in een beoordeling ? Of ontbreekt een aspect van belang ? 
Dan nodigt de redactie van Findinet Quality Centre u hierbij van harte uit om een bijdrage te leveren aan het Quality Centre.
Kijkt u eens op de pagina : findinet Quality Center informatie voor vrijwilligers.