Zzp-ers overschatten hun financiële draagkracht

De Kamer van Koophandel schetst een rooskleurig beeld van ‘welgestelde ondernemers die geen arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebben’.

De Kamer van Koophandel bespreekt in een persbericht een onderzoek onder zzp-ers. Daaruit blijkt dat 65% een eventuele inkomstenderving in de toekomst kan opvangen. 20% heeft zelfs een buffer van vier jaar bij arbeidsongeschiktheid. 44% denkt een jaar zonder inkomen te kunnen overbruggen. Daar voegt de Kamer wel aan toe dat zzp-ers die in 2007 of later zijn gestart slechts een financiële buffer hebben van maximaal drie maanden. Juist in die periode zijn er veel zelfstandige ondernemers bijgekomen.

Als het helemaal mis zou gaan met het eigen bedrijf dan zegt ruim de helft (55%) van de zzp-ers een partner te hebben met eigen inkomsten om op terug te kunnen vallen. Één op de acht (12,5 procent) is hybride ondernemer en heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap loon uit een (parttime) baan. Een kwart (24 procent) van de zzp-ers heeft naast de inkomsten uit het ondernemerschap géén andere bron van inkomsten.

Als deze gegevens overeenstemmen met de werkelijkheid dan is het begrijpelijk dat 68% geen behoefte heeft aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Maar de vraag is of de uitkomsten van dit onderzoek enige realiteitsgehalte hebben. Dat valt niet na te gaan omdat de Kamer van Koophandel volstaat met het publiceren van deze uitkomsten en geen inzicht biedt in de gestelde vragen. Ook blijkt niet welke documenten de online ondervraagde ondernemers als basis voor hun antwoorden hebben moeten raadplegen. Het lijkt waarschijnlijker dat men louter op het gevoel is afgegaan.

De perceptie die kennelijk leeft bij het eenmans ondernemend Nederland duidt op een vorm van overmoed. Zelfs als het bufferverhaal waar is, dan gaat deze publicatie over het opsouperen van het saldo en niet over het verantwoord afdekken van de toekomst.

GEEN REACTIES