Zorg DNB voor verzekeraars wordt niet gestaafd door feiten

Zowel uit de winst- als de solvabiliteitontwikkeling van levensverzekeraars blijkt dat tussentijdse toezichtversterking niet nodig is.

Minister Dijsselbloem wil per 1 januari 2014 een nieuw solvabiliteitscriterium voor levensverzekeraars invoeren. Hij vindt het niet verantwoord te wachten op de invoering van Solvency II gezien “de roerige tijden voor levensverzekeraars”.

Waarschijnlijk is deze actie ingefluisterd door DNB. De toezichthouder uit met enige regelmaat haar zorg over de ontwikkelingen in de levenbranche. Gewezen wordt op de terugloop van de omzet. DNB wijst dan op de garanties die levensverzekeraars aan de polishouders hebben afgegeven, de blijvende populariteit van banksparen, het geringe vertrouwen van de consument en de kosten die aan oude polissen kleven.

Op de schets die DNB van de levensverzekeringsmarkt geeft valt weinig aan te merken. Maar wel valt op dat de toezichthouder daarbij vergeet aan te geven dat verzekeraars kennelijk goed op die ontwikkelingen weten in te springen. De winstpositie is er in elk geval niet door onder druk komen te staan. En misschien nog belangrijker: de solvabiliteit heeft er niet onder geleden. De trend is eerder dat de solvabiliteitsmarge toeneemt. Kortom: het is duidelijk dat levensverzekeraars opereren in een zacht gezegd moeilijke markt, maar zij bewijzen dat zij daar ook zonder verscherpt toezicht zelf goed op kunnen anticiperen.

Het Verbond van Verzekeraars vraagt dan ook terecht van dit voornemen af te zien:

“Het Verbond betwijfelt nut, noodzaak en timing van de TSC-Regeling”, stelt de verzekeraarskoepel in een statement. “Het huidige Nederlandse regime is reeds een van de strengste in Europa, terwijl de solvabiliteitspositie van de verzekeringssector goed is. Bovendien is Europese besluitvorming over de nieuwe solvabiliteit wetgeving (Solvency II) vergevorderd en kan naar het zich laat aanzien nog dit kwartaal worden afgerond. Het Verbond constateert dat de Bpr 2014 en TSC/schalingsfactor daardoor feitelijk maar voor een zeer korte periode van kracht zouden zijn.

Hierdoor wordt de Nederlandse verzekeringssector met aanzienlijke onnodige administratieve lasten opgezadeld.

Door in Nederland nu te kiezen voor een eigen nationaal TSC-regime kunnen Nederlandse verzekeraars in een nadelige concurrentiepositie worden gebracht bij het aantrekken van vermogen ten opzichte van hun buitenlandse concurrenten. Hierdoor wordt het level playing field tussen Europese verzekeraars verder verstoord.”

GEEN REACTIES