Zesstappenplan voor duurzame financiering woningmarkt

Het integrale zesstappenplan voor een duurzame hervorming van de woningmarkt, de hypotheekfinanciering en het fiscale stelsel.

De belangrijkste maatregel die de economen voorstellen is een geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Aanvullende maatregelen als het afschaffen van de overdrachtsbelasting, het stellen van een maximum van 100% of zelfs 90% aan de toegestane hypotheekschuld voor kopers en nieuwe transparante financieringsvormen die de rentekosten en risico’s van hypotheken verlagen, moeten duidelijkheid en betaalbaarheid bieden voor starters. Verder moet de huurmarkt beter gaan functioneren door de huren geleidelijk op te trekken naar marktconform niveau. De hervormingen zijn zoveel mogelijk inkomensneutraal en geven Nederlanders zekerheid over de toekomst van de woningmarkt.

Geleidelijk en duidelijk

Een geleidelijk overgangsproces waarbij de overheid de consument zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft is een belangrijke randvoorwaarde om verdere instorting van de woningmarkt te voorkomen.

De aanpak van de economen sluit aan bij verschillende voorstellen om de fiscale faciliteiten aan te passen, de financiering van hypotheken te verbeteren, en de woningmarkt te hervormen. De huidige onzekerheid over de woningmarkt heeft een negatief effect op het consumentenvertrouwen. Met dit concrete stappenplan willen de economen, waaronder Lans Bovenberg, Dirk Schoenmaker, Arnoud Boot, Sweder van Wijnbergen en Herman Wijffels, een stip op de horizon zetten en een handvat bieden aan de politiek.

De 6 stappen

1. Geleidelijke verlaging van het inkomstenbelastingtarief voor hypotheekrenteaftrek naar 30 procent gedurende een overgangsperiode van 20 jaar. Om nivellering te voorkomen wordt de daling van het toptarief voor fiscale aftrek van 52 naar 30 procent geflankeerd door lagere inkomstenbelastingtarieven. Eventueel kan de eigen woning naar Box 3 worden verplaatst als het aftrektarief is verlaagd tot 30 procent.

2. Afschaffen overdrachtsbelasting. Deze verlaging wordt gefinancierd door een hoger eigenwoningforfait: een bezitsbelasting vervangt een mobiliteitsbelasting.

3. Verbeteren financiering hypotheken doordat banken hypotheken doorverkopen aan langetermijnbeleggers, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Een interessante variant reduceert het herfinancieringsrisico voor banken door de looptijd, rentestructuur en aflossingsprofiel van door banken uitgegeven hypotheekobligaties te laten aansluiten op die van de hypotheken.

4. Beperken hypotheekschuld huishoudens. De Nederlandsche Bank beperkt de maximaal toegestane hypotheekschuld tot 100 procent van de waarde van de woning. Als de woningprijzen weer stijgen, verlaagt DNB dit naar 90 procent. Daarnaast houdt de Autoriteit Financiële Markten toezicht op de betaalbaarheid van hypotheeklasten via de gedragscode.

5. Huren geleidelijk marktconform. Dit stimuleert commerciële partijen om in de huurmarkt te investeren. Huren stijgen maximaal 2 procent boven de inflatie tot een marktconform niveau over een periode van 20 jaar. Een woontoeslag compenseert de koopkrachteffecten voor lage inkomens.

6. Verlagen maximale grens voor Nationale Hypotheek Garantie. Dit vermindert de financiële gevolgen van een mogelijke daling van huizenprijzen voor de Rijksoverheid. De tijdelijke verhoging in de crisis tot 350.000 euro gaat al terug naar 265.000 euro. Verdere afbouw is op termijn mogelijk als de

woningmarkt beter gaat functioneren.

GEEN REACTIES