Woningprijs daalt hard vergeleken met onze buurlanden

In het vierde kwartaal van 2012 zijn alle Nederlandse vastgoedindexen gedaald: woningen (-6,3%), kantoren (-8,3%), winkels (-12,5%) en bedrijfsruimten (-6,6%).

Voor het eerste kwartaal van 2013 verwacht Calcasa een verdere woningprijsontwikkeling op jaarbasis van -5,8%. Sinds de top van de markt halverwege 2008 daalde de gemiddelde woningwaarde reeds met 10%. Momenteel staan er twee keer zoveel woningen te koop dan dat er jaarlijks verkocht worden. Calcasa schat in dat het aantal gedwongen verkopen gestegen is met 60% van circa 9.700 in 2011 naar circa 15.600 in 2012.

Buitenland

Calcasa heeft een vergelijking gemaakt van de ontwikkeling van de gemiddelde woningprijs in de belangrijkste Europese landen. De woningprijzen dalen in Spanje, Engeland en Nederland en de woningprijzen stijgen in Duitsland, Frankrijk en België. De prijsdaling is het meest extreem in Spanje met 24,3% over de afgelopen 5 jaar. De prijsstijging is het meest extreem in België met een stijging van 15,2% ten opzichte van 5 jaar geleden.

Als gevolg van de lage rentestand en een hoge vraag naar woningen stijgt de woningprijs in Duitsland (Deutsche Bank). Op jaarbasis is de gemiddelde woningwaarde in het vierde kwartaal van 2012 met 2,7% gestegen. Kijken we verder terug in de tijd, dan is de waarde aan het einde van 2012 zelfs 8,8% hoger dan die van eind 2007. In steden als Berlijn is de gemiddelde woningprijs zelfs met 9% gestegen in het afgelopen jaar.
Als gevolg van een lage bouw-activiteit in de steden en een toename van het aantal huishouden neemt de vraag naar woningen daar snel toe en daarmee ook de prijs.

De gemiddelde woningprijs in Frankrijk daalde met ruim 9% na de crisis in 2009 om vervolgens weer te herstellen en door te groeien. In 2011 steeg de gemiddelde woningprijs met 4,1% (INSEE) om

daarna in 2012 weer licht te dalen met 1,3%.

De Belgische woningmarkt heeft zich goed hersteld van de lichte prijsdaling (0,5%) in 2009. De gemiddelde woningprijs is in België met 4,5 procent gestegen in het afgelopen jaar. Ten opzichte van

5 jaar gelen is de gemiddelde woningprijs zelfs met 15,2% gestegen. De lage rentestand en de demografische ontwikkelingen zorgen er ook in België voor dat woningprijzen blijven stijgen al bestaat er het gevaar van stabilisatie of zelfs een daling van de woningprijs (FOD Economie); dit als gevolg van verscherpte regels ten aanzien van de leencapaciteit.

GEEN REACTIES