Wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2015

In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven per 1 januari 2015 wijzigen.

De inflatiecorrectie voor 2015 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komende bedragen met 0,9%.

In de tekst vindt u tussen haakjes de bedragen 2014 vermeld. Bedragen die niet wijzigen zijn dit jaar niet meer opgenomen. Daarvoor verwijst het ministerie naar het eindejaarsbericht 2013 dat via een link in de tekst is te raadplegen.

Hoofdstukindeling:

Hoofdstuk 1 Inkomstenbelasting

Hoofdstuk 2 Loonbelasting

Hoofdstuk 3 Afdrachtvermindering loonbelasting

Hoofdstuk 4 Schenk- en erfbelasting

Hoofdstuk 5 Belastingen op milieugrondslag

Hoofdstuk 6 Autobelastingen

Hoofdstuk 7 Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 8 Btw en accijns

Hoofdstuk 9 Overig

GEEN REACTIES