(Findinet) Werknemersschadeverzekering van Nassau

De nieuwe werknemersschadeverzekering (WSV) van Nassau geldt voor situaties die verband houden met het werk maar die niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid vallen.

De verzekering is ontwikkeld in antwoord op uitspraken van de Hoge Raad en dekt schade als gevolg van werkgerelateerde ongevallen.

Zo hoeft de werkgever zich niet steeds af te vragen of bedrijfsreizen of andere activiteiten wel specifiek verzekerd zijn en weten werknemers dat risico’s goed zijn afgedekt. Aansprakelijkheid speelt daarbij geen rol meer. De verplichting van de werkgever om een behoorlijke verzekering af te sluiten daarentegen wel. De WSV is er voor alle Nederlandse werkgevers. De werknemer is de verzekerde. Nassau verzekeringen ontwikkelde de polis in nauw overleg met alle betrokken partijen.

Elbert-Jan Offereins, Directeur bij Nassau verzekeringen: ‘Werkgevers draaien steeds vaker op voor de kosten na ongelukken van werknemers die op het eerste gezicht niet direct met het werk te maken hebben, zoals bedrijfsreizen, thuiswerken en andere activiteiten. Zij worden geacht alle risico’s te kennen die hun medewerkers lopen, om zo ongevallen te voorkomen. Zo niet, dan draait de werkgever in het kader van ‘goed werkgeverschap’ vaak op voor de soms torenhoge schades. Rechters leggen daarbij vaak onverwachte relaties met het werk om zo de gedupeerde werknemer tegemoet te komen.

Ook geven zij aan dat een goed werkgever een ‘behoorlijke verzekering’ moet afsluiten die schade van de werknemer vergoedt na een ongeval. Zelfs als de werkgever het ongeval onmogelijk had kunnen voorkomen. Een dergelijke verzekering bestond tot nu toe alleen niet, dus viel ook niet af te sluiten.’

De WSV is uitdrukkelijk geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) maar vult deze aan daar waar nodig. Ook is het geen gewone ongevallenverzekering die, vaak ontoereikende, vaststaande sommen uitkeert voor lichamelijk letsel. De WSV biedt de medewerker ruime dekking als er sprake is van een ongeval. Het begrip ongeval is fors verruimd. Het belang van de WSV is dat de werknemer de geleden schade krijgt uitgekeerd zonder tussenkomst van de rechter. Zo verloopt het vergoedingsproces een stuk sneller. De werkgever biedt met de WSV een oplossing waarbij werkgever en werknemer naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar.

Bestaande verzekeringsoplossingen zoals Wegam, Wegas, SVI, OVI AVB+, etc beantwoorden maar deels aan het verzoek van de Hoge Raad aan verzekeraars om zorg te dragen voor een ‘behoorlijke verzekering’. Daarom ontwikkelde Nassau nu de WSV, die wel voldoet aan de strikte aanwijzingen van de Hoge Raad, zoals die op dit moment uit de rechtspraak blijken.

GEEN REACTIES