Verzekeraars moeten werken aan productgoedkeuringsprocessen

De minister van Financiën heeft verzekeraars ╚nadrukkelijk verzocht╚ verdere stappen op het gebied van productgoedkeuringsprocessen en op het gebied van beloningen. Dat meldt hij in een brief met zijn voornemens ten aanzien van wet-en regelgeving op het gebied van de financiële markten. In samenhang met de stappen die door de sector zelf worden gezet wil de minister bezien of het toezicht van de AFM in een eerdere fase versterkt dient te worden.

Veel aandacht van de op stapel staande wetgeving gaat uit naar het centraal stellen van het klantbelang. "Dat betekent ook dat aanbieders een helder beeld aan de consument schetsen over het karakter en de werking van het financiële product. De minister erkent dat verzekeraars zich inzetten voor het herwinnen van het vertrouwen van de consument. "Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren is zonder meer een stap in de goede richting." Hij doet nogmaals een beroep op verzekeraars een code vergelijkbaar met de Code Banken op te zetten en "op het punt van onder andere beloningen een serieuze stap te zetten." Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten

GEEN REACTIES