Verzekeraars moeten hun garanties beter identificeren

Verzekeraars hebben niet altijd helder wat er precies aan opties en garanties in de portefeuille zit.

Dat constateert DNB uit een onderzoek dat zij gehouden heeft bij vijf levensverzekeraars. Wel komt uit het onderzoek naar voren dat verzekeraars veel aandacht hebben voor de waardering van opties en garanties. Aan een goede identificatie ontbreekt het soms, volgens DNB. En dat brengt risico’s met zich mee. Opties en garanties kunnen jarenlang niets waard zijn en dus uit zicht raken. Bij plotseling wijzigende marktomstandigheden kan de waarde snel stijgen waardoor de solvabiliteitspositie van de verzekeraar in gevaar kan komen, zoals eind vorige eeuw bij een aantal verzekeraars in andere landen is gebeurd.

Sommige verzekeraars hebben deze identificatie nog niet, of niet expliciet, gemaakt. Als die al is gemaakt dan is die niet meegenomen in de controles rond het jaarwerk. DNB verwacht dat verzekeraars een correcte en volledige identificatie maken die gecontroleerd is. Goed inzicht in de opties en garanties in de verzekeringsportefeuille vormt namelijk de basis van goed risicomanagement rond deze opties en garanties. Als deze basis niet is gelegd kan er ook geen sprake zijn van goed risicomanagement.

Niet alleen de stap van identificatie is belangrijk, maar ook de stap van waarderingen van opties en garanties. DNB heeft verzekeraars hierover geïnformeerd in de Nieuwsbrief verzekeren van juli 2013.

Het bleek dat niet in alle gevallen de keuze van methodieken en modellen goed aansloot bij de opties en garanties. De gevoeligheid van die waarde voor markt- en verzekeringstechnische risico’s is belangrijke input voor de risicomitigatie door hedging.

Een goede analyse van de hedge-performance levert waardevolle informatie op over de kwaliteit van de modellering. Deze informatie neemt DNB mee in de beoordeling van de wijze waarop een verzekeraar omgaat met opties en garanties

GEEN REACTIES