Verzekeraars gaan voor duurzaamheid

Het gaat om een wijze van verzekeren waarbij bewust rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en bestuurlijke factoren.

Verzekeraars wereldwijd hebben tijdens de United Nations Conference on Sustainable

Development in Rio de Janeiro in Brazilië de Principles for Sustainable Insurance (PSI) gelanceerd. Deze uitgangspunten staan voor verzekeren waar bij het benoemen, berekenen en het omgaan met risico’s bewust rekening wordt gehouden met sociale, ecologische en bestuurlijke factoren.

Achmea, AEGON, Delta Lloyd, ING en Zwitserleven hebben zich als eerste Nederlandse verzekeraars aangesloten bij deze principes voor duurzaam verzekeren. De deelnemers committeren zich hiermee aan vier kernafspraken op het gebied van besluitvorming, bewustzijn, samenwerking en verantwoording met betrekking tot duurzaam verzekeren.

Het Verbond van Verzekeraars is positief over het initiatief van de internationale verzekeringsbranche en de betrokkenheid van Nederlandse verzekeraars in het bijzonder. Verzekeraars kunnen de principes vrijwillig ondertekenen. Brancheorganisaties hebben de mogelijkheid ze als ‘supporter’ te steunen. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond: “Wij onderschrijven de Principles for Sustainable Insurance volledig en zullen binnenkort besluiten om ons als supporter aan te sluiten. De kernwaarden van onze sector die in de nieuwe Gedragscode Verzekeraars staan, sluiten goed aan op de principes.”

Duurzaam verzekeren binnen de PSI betekent een bewuste aanpak van kansen en bedreigingen op het gebied van goed bestuur, sociaal/economische en ecologische ontwikkelingen. Uitgangspunten die naadloos aansluiten op de bestaande kernwaarden van de branche, te weten zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn.

Aan de totstandkoming van de principes ging een wereldwijd onderzoek vooraf van de Werkgroep Verzekeringen van het VN Milieu Programma Financiële Instellingen. In het onderzoek stonden de kansen en risico’s binnen de verzekeringssector op sociaal, ecologisch en bestuurlijk gebied centraal.

Meer informatie op www.unepfi.org/psi.

GEEN REACTIES