Verzekeraars blinken niet uit in innovatiezin

Medewerkers van financiële dienstverleners geven hun organisatie gemiddeld een magere 6,2 voor innoverend vermogen.

Banken doen het met een 6,6 beter dan verzekeraars, die een 5,9 scoren. Collega’s blinken niet uit in creativiteit en innovatiezin. Opvallend genoeg vindt men zichzelf daarentegen vaak innovatiever dan de eigen organisatie. Bovenal blijkt de top van organisaties te worstelen met het innovatiethema. Het onderwerp staat weliswaar bij de helft van de bedrijven op de agenda, maar het management heeft vaak geen duidelijke visie op innovatie en geeft er weinig prioriteit aan. ‘Management en visie’ en ‘cultuur en organisatie’ zijn dan ook de meest bepalende factoren voor (het ontbreken van) innovatiekracht bij financiële dienstverleners.

Dit zijn enkele uitkomsten uit een onderzoek naar innovatiekracht in de financiële sector dat IG&H Consulting & Interim in mei en juni van dit jaar uitvoerde onder ruim 200 medewerkers van financieel dienstverleners.

De uitkomsten bevestigen dat de urgentie om te innoveren beperkt wordt gevoeld in de top van financiële bedrijven. Het grote probleem is dat financiële dienstverlening van oudsher draait om langlopende contracten en klantrelaties. Een groot deel van de inkomsten komt uit bestaande contracten en ook de winstgevendheid zit in bestaande producten en klanten. Nieuwe producten ontwikkelen en in de markt zetten is tijd- en geldrovend; ze zijn vaak nog lange tijd verlieslatend. Financiële dienstverleners kampen bovendien met andere verplichtingen – bijv. wetgeving – en belemmeringen – bijv. achterstallige ICT – die op korte termijn de aandacht afleiden van de langetermijnnoodzaak om te vernieuwen.

Daarnaast is de cultuur van financiële dienstverleners van oudsher gericht op risico mijden, op stabiliteit. Het belang van innovatie wordt wel degelijk gezien en er worden wel ambities geformuleerd voor innovatie, maar het tempo en de prioriteit liggen in het algemeen laag.

Toch zijn er in de sector ook partijen actief die zeer innovatief zijn en die met nieuwe proposities de klant en de markt veroveren. IG&H stelde de vraag wat traditionele marktpartijen van deze ‘innovators’ kunnen leren en wat hen drijft. Innovatoren worden gekenmerkt door een duidelijke marktvisie, lef en ondernemerschap. Zij hanteren een ‘launch and learn’-aanpak en gaan experimenten niet uit de weg. Maar bovenal hebben zij een intrinsieke motivatie, van hoog tot laag in de organisatie, om te willen vernieuwen. Om het voor de klant steeds beter te willen doen.

Het medewerkersonderzoek in combinatie met interviews met vernieuwers en IG&H-praktijkervaring heeft geresulteerd in een paper over ‘innovatie-DNA’ in de financiële sector. Het beschrijft hoe financiële dienstverleners hun innovatievaardigheden kunnen vergroten. Ook biedt het een route naar innovatiesucces, die start met een ‘Innovatie-DNA zelftest’. Met het paper wil IG&H een bijdrage leveren aan een vernieuwde financiële sector. Paper en onderzoek zijn te downloaden van dewebsite van IG&H.

GEEN REACTIES