Versoepeling regels verklaring van erfrecht

Banken vragen bij het overlijden van een partner alleen nog in bepaalde situaties een verklaring van erfrecht op.

Dat is minister Donner overeengekomen met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Nu is het zo dat iedereen een verklaring van erfrecht moet overleggen als men geld wil opnemen van de rekening van een overleden partner. Dat kan een lange wachttijd van in de praktijk minimaal enkele weken betekenen en extra kosten. De gang naar de notaris kost gemiddeld

€ 400,-. De tijd die hiervoor nodig is varieert heel sterk, in eenvoudige gevallen enkele weken, bij complexere zaken (akten opvragen in buitenland, partner had een bedrijf etc.) kan dat vele maanden zijn. In de tussentijd kan de partner niet bij de rekening om bijvoorbeeld de begrafenis te betalen of andere uitgaven te doen wat tot schrijende gevallen kan leiden.

De NVB vindt dat een verklaring van erfrecht niet meer nodig is als

  • er sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap,
  • er geen kinderen zijn en
  • het saldo op de rekening niet hoger is dan € 100.000,-.

Dat betekent ruim 50.000 minder aanvragen per jaar. Alleen als het saldo hoger is of in complexe situaties is de verklaring nog wel nodig.

De banken zullen de klanten informeren over deze verandering. De banken maken altijd een individuele afweging of een verklaring van erfrecht, uit het oogpunt van zekerheid, nodig is. Een klant die met deze onderwerpen te maken krijgt, doet er goed aan om bij de betreffende bank na te gaan wat de eisen en procedures zijn. In het geval van een testament kunnen bijvoorbeeld andere regels gelden.

GEEN REACTIES