Verbond pareert aanval op spaarhypotheek

In voor het Verbond uitzonderlijk felle bewoordingen haalt de verzekeraarskoepel de visie van Arnoud Boot op spaarhypotheken onderuit.

“De analyse van professor Boot in het FD van vanochtend rammelt aan alle kanten. Op het fundament van een volstrekt onjuist beeld van de werking van de spaarhypotheek bouwt hij een betoog dat slecht uitpakt voor onze klanten en ze bovendien blootstelt aan het risico op restschulden.”

Het Verbond reageert op een vandaag verschenen artikel van Boot op de opiniepagina van het FD. Daarin hekelt Boot de stelling van Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond, dat de spaarhypotheek, met de daarin opgesloten kapitaalverzekering eigen woning (KEW) in stand moet blijven. "Ik snap niet hoe dit gezegd kan worden”, schrijft Boot. “Ze is, zonder te overdrijven, gelegaliseerde diefstall.. "Fiscale subsidies leiden tot producten die duur zijn, en tot allerlei rare beslissingen aanzetten. En dat louter en alleen om van het fiscale voordeel te profiteren. De maatschappelijke kosten zijn drievoudig."

Lees de redenering van Boot onder de titel "Spaarhypotheken: gelegaliseerde diefstel" op de website van BNR.

Boot zet zijn argumenten kracht bij met een aantal cijfers. Het Verbond daarover:

“Uit het rekenvoorbeeld blijkt dat professor Boot kennelijk denkt dat een klant meer hypotheekrente mag aftrekken dan hij feitelijk betaalt. Onzin natuurlijk. In het rekenvoorbeeld betaalt de klant niet 300 euro aan rente, maar 6000. Hij is namelijk over de gehele hoofdsom gedurende de hele looptijd rente verschuldigd. Een substantieel verschil, dat de basis onder het verdere betoog volledig uittrekt.

Zijn (niet onderbouwde) stelling dat fiscale faciliëring van financiële producten leidt tot duurdere producten is evenmin juist. Heeft de fiscale begeleiding van spaarloon tot hoge uitvoeringskosten geleid? De woekerpolis is de achilleshiel van de sector waar de heer Boot graag op trapt. Hoe terecht de kritiek op deze producten ook moge zijn, het staat los van het fiscale beleid van de overheid en zegt niets over de huidige generatie verzekeringsproducten. Met de invoering van volledige kostentransparantie is deze markt buitengewoon concurrerend geworden, hetgeen versterkt is door de introductie van banksparen. De huidige marges zijn dun, daar helpt geen fiscaal voordeel aan. Het fiscale voordeel gaat naar de klant.

De denklijn van de heer Boot is niet alleen onjuist, maar ook gevaarlijk voor klanten. Het vervallen van de spaarhypotheek biedt hem 2 opties: jaarlijks gaan aflossen, en accepteren dat de maandlasten fors stijgen. Dat dit geen aantrekkelijke optie is wijst een recente studie van het Economische Instituut voor de Bouw uit. Deze variant heeft substantiële negatieve effecten voor de economie, werkgelegenheid, huizenprijzen en woonlasten. Vraag is bovendien wie zich dat in deze tijd kan permitteren. Wie dat niet kan, heeft een tweede optie: de stijging van de maandlasten opvangen door het aflossingsvrije deel van de hypotheek uit te breiden, met het bijbehorende restschuldrisico. Ook niet aantrekkelijk. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid hierop te wijzen.”

De opmerking van Weurding waarnaar Boot verwijst heeft betrekking op het Zesstappenplan van 22 economen om te komen tot een duurzame financiering van de woningmarkt. Onder die economen Arnoud Boot. Weurding kan zich in grote lijnen in dat plan vinden, maar maakt een uitzondering voor de constatering dat de spaarhypotheek een te complex product zou zijn. “Sterker nog, het doel van de spaarhypotheek is nu juist om burgers aan te moedigen om op een eenvoudige en fiscaal vriendelijke manier te sparen voor het aflossen van de hypotheekschuld. Een KEW is dus niet te vergelijken en te verwarren met een puur aflossingvrije hypotheek. Het bedrag dat woningeigenaren nu al in KEW’s hebben opgebouwd loopt in de miljarden euro’s. Dit is een belangrijke nuancering van de alarmberichten over de Nederlandse schuldenberg.”

Betrouwbaar vehikel

“Als het kabinet het advies van de wetenschappers over de KEW’s zou overnemen, wordt een betrouwbaar vehikel voor vermogensopbouw ter aflossing van de hypotheekschuld onnodig om zeep geholpen", meent Weurding. “Als het gaat om de schuldenberg is het verstandiger de focus te richten op de aflossingsvrije hypotheek.”

GEEN REACTIES